Σχινά Κατερίνα

18 Σεπτεμβρίου 202101 Ιουνίου 201918 Μαΐου 201904 Μαΐου 201913 Απριλίου 201923 Μαρτίου 201902 Μαρτίου 201923 Φεβρουαρίου 201926 Ιανουαρίου 201919 Ιανουαρίου 201929 Δεκεμβρίου 201822 Δεκεμβρίου 201824 Νοεμβρίου 201810 Νοεμβρίου 2018