Καλφέλης Γρηγόρης

18 Νοεμβρίου 201913 Νοεμβρίου 201911 Νοεμβρίου 201907 Νοεμβρίου 201902 Νοεμβρίου 201930 Οκτωβρίου 201924 Οκτωβρίου 201923 Οκτωβρίου 201916 Οκτωβρίου 201928 Σεπτεμβρίου 201918 Σεπτεμβρίου 201905 Σεπτεμβρίου 201929 Αυγούστου 201909 Αυγούστου 201926 Ιουλίου 201925 Ιουλίου 201919 Ιουλίου 201902 Ιουλίου 201926 Ιουνίου 201924 Ιουνίου 201903 Ιουνίου 201930 Μαΐου 201920 Μαΐου 201913 Μαΐου 201907 Μαΐου 201923 Απριλίου 201919 Απριλίου 201912 Απριλίου 201905 Απριλίου 201903 Απριλίου 201928 Μαρτίου 201916 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201920 Φεβρουαρίου 201918 Φεβρουαρίου 201905 Φεβρουαρίου 2019
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας