Μαυρής Γιάννης

27 Νοεμβρίου 200220 Νοεμβρίου 200219 Νοεμβρίου 200226 Οκτωβρίου 200218 Οκτωβρίου 200217 Οκτωβρίου 200220 Οκτωβρίου 200119 Οκτωβρίου 200118 Οκτωβρίου 200117 Οκτωβρίου 200110 Οκτωβρίου 200109 Οκτωβρίου 200121 Ιουλίου 200131 Ιανουαρίου 200107 Οκτωβρίου 200018 Ιουλίου 200017 Ιουλίου 200029 Ιουνίου 200017 Ιουνίου 200013 Μαΐου 200015 Απριλίου 200005 Ιανουαρίου 200015 Ιουνίου 199928 Μαΐου 199922 Οκτωβρίου 199816 Οκτωβρίου 199806 Φεβρουαρίου 1998