Πώς μπορείτε να διοριστείτε εκπαιδευτικός στην Κύπρο

20% Ελλαδίτες στον κατάλογο διοριστέων για τα κυπριακά σχολεία

ΕΡΕΥΝΑ του Χρήστου Κάτσικα  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/04/2010 14:18 |

Θέση εργασίας στα κυπριακά σχολεία αναζητούν χιλιάδες Ελλαδίτες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σπεύδουν να εγγραφούν στους καταλόγους διοριστέων του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου. Ήδη φέτος οι Ελλαδίτες αποτελούν το 20% των υποψηφίων στους πίνακες της Μέσης Εκπαίδευσης -δηλαδή ένας στους πέντε - ενώ στη Δημοτική Εκπαίδευση το ποσοστό τους ξεπερνά το 10%. Συνολικά πάνω από 4.000 Ελλαδίτες εκπαιδευτικοί περιμένουν τη σειρά τους για διορισμό στα σχολεία.

Όσον αφορά στους καταλόγους διοριστέων της Μέσης Εκπαίδευσης, φαίνεται ότι οι δημοφιλέστερες ειδικότητες για τους καθηγητές εξ Ελλάδος είναι των Ιταλικών, των Θρησκευτικών, της Φυσικής και των Φιλολογικών. Στον κατάλογο των Ιταλικών μάλιστα, οι Κύπριοι αποτελούν πλέον τη μειοψηφία με ποσοστό μόλις 27,5%. Στον πίνακα των Θρησκευτικών οι Ελλαδίτες φτάνουν το 46% και της Φυσικής το 44,4%.

Όσο για τους Φιλολόγους, οι 1700 από τους 4312, δηλαδή δυο στους πέντε, είναι επίσης από την Ελλάδα. Τους λιγότερους Ελλαδίτες έχει η ειδικότητα των Εμπορικών/Οικονομικών - με μόλις 3%. Σε ό,τι αφορά στη Δημοτική Εκπαίδευση, στους καταλόγους ενεγράφησαν 109 Ελλαδίτες δάσκαλοι και 320 νηπιαγωγοί (ποσοστό που κατέχουν 6,9% και 18% αντίστοιχα). Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο έτος οι αιτήσεις Ελλαδιτών αυξήθηκαν κατά 5,6%.Πως μπορείτε να διοριστείτε εκπαιδευτικός στην Κύπρο

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών


1. Τι πρέπει να κάνω για να περιληφθώ στους πίνακες διοριστέων;
Για να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγγραφής σας στους πίνακες διοριστέων θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο επίσημο έντυπο ΕΕΥ 01, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εν λόγω εντύπου. Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο της Επιτροπής, καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy .

2. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;
Μπορείτε να διαβάσετε τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων Δασκάλου, Νηπιαγωγού, Δασκάλου Ειδικής Εκπαίδευσης, Καθηγητή και Εκπαιδευτή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

3. Ποια είναι η διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;
Μπορείτε να παραδώσετε την αίτησή σας στο Γραφείο της Επιτροπής, ή να την αποστείλετε στη διεύθυνση
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 1408 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
 
4. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;
Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων μπορούν να υποβάλουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους.
 
5. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;
Υπάρχει κάποια προθεσμία;
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται στο Γραφείο της Επιτροπής από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους εξετάζονται για τον πίνακα διοριστέων που αναρτάται στο τέλος του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους

6. Πώς μπορώ να μάθω τη σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα διοριστέων;
Οι πίνακες διοριστέων όλων των ειδικοτήτων αναρτώνται στο Γραφείο της Επιτροπής στο τέλος του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τους πίνακες διοριστέων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.
 

7. Πώς καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων;
 
Η σειρά προτεραιότητας στον πίνακα διοριστέων καθορίζεται ως ακολούθως:
(1) H σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από το έτος υποβολής αίτησης για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων.
(2) Μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση το ίδιο έτος, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, δηλαδή του βασικού τίτλου με βάση τον οποίο γίνεται η εγγραφή στον πίνακα διοριστέων της συγκεκριμένης ειδικότητας.
(3) Mεταξύ των υποψηφίων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και οι οποίοι απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους το ίδιο έτος, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) βαθμός στο βασικό τίτλο, δίπλωμα ή πτυχίο ή σ' άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το βαθμό αυτό, ανάλογα με την περίπτωση:
(ι) 3 μονάδες για βαθμό άριστα ή ισοδύναμο βαθμό·
(ιι) 2 μονάδες για βαθμό λίαν καλώς ή ισοδύναμο βαθμό·
(ιιι) 1 μονάδα για βαθμό καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός·
(β) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα σε θέμα το οποίο είναι συναφές με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης:
(ι) 3 μονάδες για διδακτορικό τίτλο επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου·
(ιι) 2 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MA, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου·
(ιιι) 1 μονάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους.
Nοείται ότι σε περίπτωση υποψηφίου που έχει πέραν του ενός πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, μόνο ένα θα λαμβάνεται υπόψη·
(γ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία: ½ μονάδα για κάθε σχολικό έτος·
(δ) 1 μονάδα για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.
(4) Tα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (3) συνυπολογίζονται μετά την αριθμητική αποτίμηση της καθοριζόμενης βαρύτητας του καθενός σε μονάδες και την πρόσθεση στη συνέχεια των μονάδων κάθε υποψηφίου. Tο σύνολο των μονάδων που έχει ένας υποψήφιος καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς του.
(5) Σε περίπτωση υποψηφίων με τον ίδιο αριθμό μονάδων, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, προκειμένου δε περί υποψηφίων που απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους την ίδια ημερομηνία, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση που η ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η ίδια, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου.
 
8. Τι μπορώ να κάνω αν το όνομά μου δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα διοριστέων του Φεβρουαρίου ή αν πιστεύω ότι η σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα είναι λανθασμένη;
Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διοριστέων του Φεβρουαρίου, κάθε επηρεαζόμενος μπορεί να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Επιτροπή, εκθέτοντας σ΄ αυτή πλήρεις λόγους για υποστήριξή της. Η Επιτροπή εξετάζει όλες τις ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και αποφασίζει σχετικά. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου – Ιουνίου του ίδιου έτους αναρτώνται οι αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων, αφού ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις της Επιτροπής, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

9. Πώς γίνονται οι διορισμοί στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία;
Οι διορισμοί γίνονται με βάση:
(α) τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων και
(β) τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που ανακοινώνονται στο Γραφείο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας λίγο πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς

10. Χρειάζεται να υποβάλλω νέα αίτηση κάθε χρόνο; 
Η Επιτροπή, με ανακοίνωσή της λίγο πριν την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, καλεί όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται για διορισμό σε έκτακτη βάση να υποβάλλουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος.
 
Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες διοριστέων και ενδιαφέρονται μόνο για μόνιμο διορισμό, δε χρειάζεται να ξαναϋποβάλουν αίτηση.
 

  

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION - I.T UNIT - WEBMASTER:G.JOSEPHIDES
 Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης κοινού

Ιδιαιτέρα Προέδρου ΕΕΥ

22-602602

Ιδιαιτέρα Μελών ΕΕΥ

22-602609

Ιδιαιτέρα Γραμματέα ΕΕΥ

22-602604

22-602622

Για τις πιο κάτω υπηρεσίες μέσω συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή

 

22-602660

Τηλεομοιότυπο

22602789


 

 

51
maria
01/03/2011 01:34
afou sas tin dinei toso poli i kipros giati fagothikate na erthete edo?ana xiliades graftikate stous katalogous mas.eleos.
fisika eseis eiste mathimenoi stin metanasteusi ontes xevrakotoi ta teleutaia 100 xronia.i kipros proodeuse parola ta vasana tisepeidi douleuoume oloi sklira,eseis tosa xronia araxtoi me tin frapedia sas ta kanate skata.
anastasia lyva
11/01/2011 14:17
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Έχω καποιες απορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης. Παίρνω από Ελλάδα στα τηλέφωνα που δίνονται στη σελίδα αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Μήπως κάνω κάποιο λάθος ? Μήπως πρέπει να βάλω κάποιον κωδικό μπροστά? Συγκεκριμένα καλώ στο 22602604 και στο 22602660.Αν ξέρει κάποιος ας με βοηθήσει... Ευχαριστώ πολύ.
Χρίστος Κορακίτης
24/08/2010 13:34
Δεν πρόκειται να διοριστείτε ποτέ στην Κύπρο. Οι κατάλογοι είναι τόσο κορεσμένοι που στις περισσότερες ειδικότητες απαιτούνται 30 - 40 χρόνια μέχρι τον διορισμό....
χριστος
21/06/2010 17:48
Τυχαία βρέθηκα σε αυτό το ''''forum'''' και αισθάνθηκα την αναγκη να γράψω γιατί δεν πιστεύω σ''αυτά που διαβάζω. Όποιοσδήποτε έχει αμφιβολίες για τον κυπριακό ελληνισμό ας ανοίξει κανενα βιβλίο ιστορίας να ενημερωθεί . Και στον αγαπητό φίλο που ισχυρίζεται ότι η κυπριακή διάλεκτος είναι '''' το μπέρδεμα'''' της αγγλικής με την ελληνική πλανάται πλάνην οικτράν. Φυσικά σου προκαλεί γέλιο η κυπριακή διάλεκτος γιατί απλούστατα αγαπητέ αδυνατείς να την καταλάβεις.οπως θα γελούσες ασφαλώς και με οποιαδήποτε άλλη διάλεκτο που αδυνατείς να καταλάβεις γιατί αυτό απλουστατα αποτελεί κάλυψη στην άγνοια.Εγώ όμως φίλε δεν γελάω όταν ακούω καποιον ελλαδίτη να προσπαθεί μάταια να προφέρει καποιες λεξεις της διαλέκτου όχι να συντάξει ολόκληρη πρόταση. Ούτε γελάω βεβαίως όταν ακούω ελλαδίτη να μιλάει ξένες γλώσσες (και δεν αναφέρομαι στις γνώσεις αλλά στον προφορικό λόγο ). Τώρα όσον αφορά τη χρήση αρκετών αγγλικώς και όχι μόνο λέξεων αυτό είναι συνέπεια του γεγονότος ότι η Κύπρος υπήρξε αποικία πολλών λαών. Λυπάμαι πραγματικά που υπάρχουν ελλαδίτες που αντιμετωπίζουν τους κύπριους σαν ανταγωνιστές. Έχω ζήσει στην Ελλάδα ως φοιτητής και έγινα μάρτυρας αρκετές φορές αυτών των διακρίσεων. Και μαλιστα απο καθηγήτρια Γλωσσολογίας που ισχυριζόταν ότι η κύπριοι έχουν πρόβλημα στην ελληνική γλώσσα. Βέβαια η συγκεκριμένη καθηγήτρια αγνούσε το γεγονός οτι οι τρεις καλύτεροι φοιτητες του τμήματος ήταν Κύπριοι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους Ελλαδίτες αντιθέτως θα έλεγα. Αλλά όταν διαβάζεις ότι οι Κύπριοι κατακρεουργούν την ελληνική γλώσσα δεν μπορείς να μην αντιδράσεις. Θα παραθέσω καποιες λέξεις απο την καθημερινή χρήση της ελληνικής στην Ελλάδα για να προβληματίσω τον φίλο που λέει ότι η ελληνική γλώσσα κατακρεουργείται απο τους Κύπριους. 1. τζους 2. τζάσε 3. τσάγια ( απο το ιταλικο ciao προφανως) 4.αβανταζ (απο το γαλλικο avantage ) 5. ντεμί ( γαλλικό demi ) 6. πενσιόν ( απο το γαλλικό ) 7. μπασκλασαρία ( παλι γαλλικο basse classe ) 8.πλαφον (γαλλικό plafond) και πολλές αλλες .
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
09/04/2010 12:52
Προς : συν πλην

Χάρηκα παρα πολυ που η κυπριακή διάλεκτος σας δημιουργεί '' αστείρευτο γελιο".. Εύχομαι να γελάς με τήν καρδιά σου καί να ειρωνεύεσαι λίγο καλύτερα. Καλά ρε μεγάλε καλαμαρά - κατά τη δική σου έκφραση λιμανιού - γελάς τό ίδιο μέ άλλες τοπικές διαλέκτους πχ Κρήτης, Θεσσαλονίκης κλπ.

Εάν πάλιν μεγάλε μιλάς για κατακρεούργημα, γιά διαβασε μια ελληνική εφημερίδα ή άκουσε ραδιόφωνο ΄/ τηλεόραση για να θαυμάσεις αγγλοσαξωνική κοτσανολογία οχι από νεαρούς αλλά από τόν δημοσιογραφικό χώρο, ακόμα καί στην κρατική τηλοψια.. Αντί μεγάλε να ειρωνεύεσαι τή διάλεκτο μας, προσπάθησε να εκτιμήσεις τήν πρόοδο της Κύπρου καί τα αξιοζήλευτα οικονομικά επιτεύγματα. Ισως συμφωνήσεις μεγάλε οτι η ελληνική γλώσσα , τόσο πλούσια και όμορφη - πρέπει να προστατευτεί απο τόν ακαδημαικό μας κόσμο, να απαγορευτούν ή να περιοριστούν οι αγγλοσαξωνικές κοτσάνες που κατά κόρον επιλεγουνε δημοσιογρα΄φοι και ιθύνοντες.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΡΩΝΙΑ...
Mitsos
09/04/2010 12:49
Eimai dikhgoros.zw sthn kupro edw kai ena xrono kai 8a thn sunistousa anepifilakta se opoiondipote apo thn ellada.Upshlh poiothta zwhs kai kaloi mis8oi.Tora oson afora 1-2 grafikous pou rotane ti glwssa milane sthn kupro den nomizo oti aksizei na apanthsei kaneis.Auth thn stigmh vevea to nhsi exei kataklistei apo atoma apo thn ellada
Ν. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
09/04/2010 11:47
ΠΡΟΣ : ΣΥΝ ΠΛΗΝ

ΘΑΥΜΑΖΩ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ...ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΨΑΡΑΓΟΡΑ Ή ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ.. Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΡΩΤΗΣΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ...

ΗΔΗ ΤΟΝΙΣΑ ΠΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΛΕΤΕ. ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΡΟΔΟ, ΣΑΜΟ κλπ.

ΑΝ ΠΑΛΙΝ ΜΙΛΑΤΕ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑ ΝΑ ΒΡΗΤΕ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ / ΣΤΗΛΗ/ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ REAL NEWS, MEXPI REAL LIFE, FINANCIAL BOX, DOWN TOWN, UP TOWN, FUCK TOWN, CELEBRITIES, PEOPLE, TWENTIES, FRESH, OYAOY (KΡΑΥΓΗ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ) CRASH TEST, CONCEPT, PROJECT, GALLUP, LIVE (Η ΛΕΞΗ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ;) GREEK IDOL, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΙ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΑΝΕ ...NEWS !!!! ΒΡΗΤΕ ΕΝΑ , ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ WHATS UP (ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΔΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ), FAMILY PLAN, FREE TO GO, CALL THEM ALL, SCREW THEM ALL KAI OΛΟ ΤΕΤΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ !!! AN ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΣΕΛΙΔΕΣ. ΕΠΙΜΕΝΩ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΡΧΗ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ.
aaappppp
09/04/2010 10:19
Σιγά ρε Ελλαδίτη που σε θίξαμε γιατί σου προσφέραμε δουλειά!!! Πολύ εύθικτοι
μας βγήκατε ορισμένοι!!! Αλλά με κάτι τέτοιες οπισθοδρομικές απόψεις μας έχετε αφήσει κάτι χρόνια πίσω!!! Και εάν εσένα σε πειράζουν τα διάφορα αγγλοελληνικά που ακούς, που φυσικά δεν ακούς μόνο στη Κύπρο αλλά και εδώ στην Αθήνα γιατί μας διακρίνει μια ξενομανία, εμένα άλλο τόσο με πειράζει να βγαίνω για βόλτα τα βράδια σε γνωστούς δρόμους στη Καλλιθέα και να βλέπω μαγαζιά με πινακίδες Ρωσικές και όχι μόνο, και ας μην μιλήσω τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας!!! Δεν έχω τίποτα με λαούς άλλων εθνοτήτων αλλά μην μου μιλάς κύριε μου για τους Κύπριους όταν η καημένη Ελλαδίτσα έχει γεμίσει μαύρους κίτρινους πράσινους και διάφορους άλλους!!! Και όποιος αμφισβητεί τον Ελληνισμό της Κύπρου ας ανοίξει κανα βιβλίο να εμπλουτίσει λίγο το μυαλουδάκι του!!!(το σχόλιο μου φυσικά απευθύνεται στο κύριο ή κυρία που έκανε το πρώτο σχόλιο!!)
συν πλην _
09/04/2010 00:51
Σιγα ρε Κυπριε , που σου θίξαμε το εκπαιδευτικό. Γνωρίζω πολλούς ομοεθνείς σου που σχεδόν αδυνατούν να μιλήσουν σωστα ελληνικά και τα μπλεκουν με αγγλικές εκφράσεις -δυστυχώς αυτός ειναι μάλλον και ο κανόνας στην κυπρική καθομιλουμένη. Επαναλαμβάνω και βεβαιώνω πως όσα ατομα απο κυπρο έχω γνωρίσει μεχρι 30 χρονών, κατακρεουργούν βάναυσα την ελληνική γλώσσα με τρόπο που προκαλεί αστειρευτο γελιο.
Daskalos
08/04/2010 21:36
Giwrgo den thn ksereis kala th douleia mas...Ela na thn kaneis mia mera kai meta krine...
ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
08/04/2010 20:13
Συγγνώμη παιδιά, έστειλα λαθος ποστ σε λάθος άρθρο. Μπερδεύτηκα και ζητώ συγγνώμη. Τώρα το είδα. Αγαπητέ φίλε των " ουσιών " ένα λάθος ποστ έκανα, θα μου πάρεις το κεφάλι;; Στην Ιαπωνία φίλε οι " ουσίες " είναι πολύ πιο δραστικές και ουσιαστικές, το ίδιο και το βιωτικό επίπεδο της χώρας!! Βλέπεις στην Ιαπωνία επιβαβεύονται οι ΙΚΑΝΟΤΕΡΟΙ και οι ΠΙΟ ΑΞΙΟΙ και όχι τα κομματόσκυλα και οι ημέτεροι..
ΤΖΑΝΑΜΠΕΤ
08/04/2010 20:04
ΤΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝΕ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΝΑΝΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ..
ΑΣ ΤΟ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ..
JJJ
08/04/2010 19:48
Πώς μπορείτε να διοριστείτε εκπαιδευτικός στην Κύπρο..., ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΒΟΡΝΕΟ, ΣΤΗ ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ....κτλ...

ΕΚΕΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝΕ, ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΘΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΓΩΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΟΛΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΚΑΤΟΔΟΥΛΕΙΑ
Ν. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
08/04/2010 18:58
ΠΡΟΣ ΣΤ

ΡΩΤΑΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ...ΕΙΡΩΝΙΑ Ή ΑΣΤΕΙΟ ;;; ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΓΩ ΣΑΝ ΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΗΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ, Ή ΣΤΗΛΗΣ, Ή ΕΝΘΕΤΟΥ, Ή ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ κλπ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΥΜΕΝΗ Η ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΕΓΙΝΕ "ΚΑΛΑΘΙ" ΑΦΟΥ ΕΛΛΑΔΙΣΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΣΕ ...''ΜΠΑΣΚΕΤ"...!!!! ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΛΕΜΕ ''ΦΟΥΤ" ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΦΟΥΤΜΠΩΛ ΑΝΤΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ...
ΒΕΒΑΙΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ ΑΚΟΜΑ ( ΓΙΑ ΜΕΝΑ) ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΗς ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΦΟΥ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ . ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ, ΤΑ ΚΟΝΣΕΠΤ, ΤΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ, ΤΟ ΜΑΝΕΤΖΜΕΝΤ, ΤΑ ΤΟΥΕΝΤΙΣ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ.
ΓΙΏΡΓΟΣ Ξ.
08/04/2010 18:57
Μήπως ξέρετε κ. Κάτσικα πόσους ακριβώς εκπαιδευτικούς θα προσλάβουν τη νέα σχολική χρονιά στην Ελλάδα; Τι θα γίνει με μας τους τρίτεκνους που είχαμε ένα ποσοστό 20% στις προσλήψεις αναπληρωτών;
ΓΙΩΡΓΟΣ
08/04/2010 18:56
ΠΛΑΚΑ ΠΛΑΚΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΝΟΜΑΝΕ!ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΘΟΝΤΑΙ,ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ,ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥ 3 ΜΕ 4 ΩΡΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ ,ΑΛΛΑ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ..ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ,ΚΟΝΟΜΑΝΕ 20 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΩΡΑ,ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ..ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ..
ΛΑΜΠΡΟΣ
08/04/2010 18:55
Aίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων μπορούν να υποβάλουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους.
Φάνης
08/04/2010 17:23
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Date:December 23rd, 2009


ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτισμός στα γνωστικά αντικείμενα:

Δημοσιογραφία, Μέσα και Πολιτισμός,
Θεωρίες των Μέσων Επικοινωνίας.
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου (http://www.ouc.ac.cy). Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψηφίου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Καθοριστικά κριτήρια για την επιλογή των μελών του Διδακτικού / Ερευνητικού Προσωπικού αποτελούν:

η εμπειρία και τα προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
η επαγγελματική εμπειρία.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:

Καθηγητής (Κλίμακα Α15-Α16) €47.406-€61.621
Αναπληρωτή Καθηγητή (Κλίμακα Α14-Α15) €41.810-€57.001

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960,21 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και μέχρι του ποσού των €6.834,41 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010 τα ακόλουθα, σε 6 αντίγραφα:

Επιστολή στην οποία να φαίνεται το πρόγραμμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες και ο τομέας για τον οποίο ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής,
Βιογραφικό Σημείωμα,
Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις),
Κατάλογος δημοσιεύσεων,
Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων,
Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων.
Eπίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές, απευθείας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, διότι ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα Ελληνικά ή στα Τούρκικα και σε μια διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την Αγγλική.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα γίνουν αποδεκτές. Όλα τα έγγραφα των αιτήσεων θα πρέπει να αποστέλλονται, συστημένα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διγενή Ακρίτα 13-15, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 4ος όροφος, 1055 Λευκωσία
Τ.Θ. 24801, 1304 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, (Τηλ. 357 22411600/650, email: info@ouc.ac.cy) ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου www.ouc.ac.cy.

Πρέκα Δήμητρα
08/04/2010 17:02
ΚΑ STELLA PETRIDES(Ή όπως αλλιώς λέγεστε)
Μπορείτε να μας διαφωτίσετε ακριβώς σε ποια γλώσσα δημοσιεύετε τις απόψεις σας γιατί κατά καιρούς που προσπαθώ να διαβάσω κάποια άποψή σας δε βρίσκω άκρη(εκτός αν το δικό μου νοητικό επίπεδο είναι φτωχότερο σε σχέση με το δικό σας).
Τουλάχιστον,αν γνωρίζετε κάποια άλλη γλώσσα καλύτερα,θα ήταν ευχής έργον να δημοσιεύετε σ''αυτήν.Γλωσσομαθείς υπάρχουν ουκ ολίγοι αναγνώστεςτων ΝΕΩΝ.
Αυτά και χωρίς καμμία απολύτως δόση ειρωνίας.
ΖΑΠΑΔΑΝ
08/04/2010 16:37
Το κείμενο της ΧΚ στο Φιλελεύθερο την 31/03/2010: "Όσον αφορά στους καταλόγους διοριστέων της Μέσης Εκπαίδευσης, φαίνεται ότι οι δημοφιλέστερες ειδικότητες για τους καθηγητές εξ Ελλάδος είναι των Ιταλικών, των Θρησκευτικών, της Φυσικής και των Φιλολογικών. Στον κατάλογο των Ιταλικών μάλιστα, οι Κύπριοι αποτελούν πλέον τη μειοψηφία με ποσοστό μόλις 27,5% αφού από τους 171 οι 124 είναι κοινοτικοί".
Το κείμενο των ΝΕΩΝ χθές: "Όσον αφορά στους καταλόγους διοριστέων της Μέσης Εκπαίδευσης, φαίνεται ότι οι δημοφιλέστερες ειδικότητες για τους καθηγητές εξ Ελλάδος είναι των Ιταλικών, των Θρησκευτικών, της Φυσικής και των Φιλολογικών. Στον κατάλογο των Ιταλικών μάλιστα, οι Κύπριοι αποτελούν πλέον τη μειοψηφία με ποσοστό μόλις 27,5%. "
....
Χμμμμμμ.....

ANAKALYPSH "OUSION" Γιαπωνεζος Παρατηρητης 8/4/2010 13:39
08/04/2010 16:17
PRAGMATIKA FILE MOU !! Γιαπωνεζος Παρατηρητης 8/4/2010 13:39 !! ESEIS EKEI STHN IAPONEIA, THA EXETAI ANAKALYPSH KAINOURGIES "OUSIES" !! POU PERNONTAS TES, LES KAI GRAFEIS AYTA !! EINAI AKRIBES AYTES OI "OUSIES" ;;; DIOTI EMEIS STHN ELLADA, LEME EDO KAI XRONIA: "STHN ELLADA ZEIS, DEN YPARXEI ELPIS" !!! KAI AYTO XORIS ... "OUSIES" !!!
Petran
08/04/2010 13:44
Μέση Εκπαίδευση έχει ένα ευρύ πεδίο ευθυνών. Οι κυριότεροι τομείς αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης είναι: η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εργασίας των δημόσιων σχολείων, η παρακολούθηση της εργασίας των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, η Yπηρεσία Συμβουλευτικής και Eπαγγελματικής Aγωγής, η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων, η επιθεώρηση του διδακτικού προσωπικού, ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός και η στελέχωση των σχολείων, η παροχή επιμόρφωσης σε μαθητές και ενήλικες, η παροχή πληροφοριών για την εκπαίδευση.
Αθηνά
08/04/2010 13:42
Αγαπητέ κ. Χρήστο Κάτσικα ευχαριστούμε για την καλή όπως πάντα ενημέρωση. Παρακαλώ θα ήθελα να γράψετε και για τις αλλαγές του τρόπυ πρόσληψης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα που θα φέρει με νόμο η Διαμαντοπούλου σε λίγο καιρό
Γιαπωνεζος Παρατηρητης
08/04/2010 13:39
Αναμφίβολα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι στον Κωνσταντίνο Καραμανλή ανήκει η ιστορικά δικαιωμένη πρωτοβουλία και η επιτυχία να προωθήσει το 1981 την υπογραφή της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Τότε είχε πει ότι πρέπει να ρίξω τους Έλληνες στη θάλασσα για να μάθουν να κολυμπούν. Είναι όμως αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και το ΠΑΣΟΚ, μετά τη συντριπτική νίκη του 1981 με το παλλαϊκό αίτημα της Αλλαγής έδωσαν τα σωσίβια στους Έλληνες για να μην πνιγούν. Από το 1974 – 1981, ο ΑΝΔΡΕΑΣ και το ΠΑΣΟΚ πίστευε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να επιδιώξει για την περίοδο εκείνη μια προνομιακή Ειδική Σχέση με την ΕΟΚ και όχι την ένταξή της σε αυτήν. Όμως αυτή η θέση δεν αποτελούσε σε καμία περίπτωση άρνηση της Ευρώπης και της προοπτικής της. Γιατί ο ΑΝΡΕΑΣ μιλούσε πάντα για μια Ενωμένη Ευρώπη από την Ιβηρική Χερσόνησο μέχρι τα Ουράλια, και από την Μεσόγειο, την Ελλάδα και την Κύπρο μέχρι την Σκανδιναβία. Μετά το 1981 ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και το ΠΑΣΟΚ διαπραγματεύτηκαν για το συμφέρον της Ελλάδας και των Ελλήνων σκληρά και με επιτυχία μέσα στα όργανα της ΕΟΚ και της Ε.Ε. Έτσι κατοχυρώθηκαν οι δεσμεύσεις για τη συνοχή της Κοινότητας με τη συνεχή ροή πόρων για την ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά και των άλλων αδύνατων χωρών. Έτσι δημιουργήθηκαν νέα θετικά δεδομένα, κατοχυρώθηκαν κεκτημένα με προοπτικές και άνοιξαν νέοι ορίζοντες για την Ελλάδα και τους Έλληνες με τους ΠΟΡΟΥΣ για το Ελληνικό Μνημόνιο το 1982, με τους πόρους για τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ), με τους πόρους των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, για την ανάπτυξη, τη συνοχή και τη σύγκλιση της χώρας μας. Έτσι και μόνον έτσι, με το ΠΑΣΟΚ, με τον ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από το 1981 έως 1996 και με τον ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ από το 1996 ως το 2004, οι Έλληνες όχι μόνο δεν πνίγηκαν στις θάλασσες της Ευρώπης αλλά έμαθαν πολύ καλό κολύμπι. Έγιναν κολυμβητές παντός καιρού, αποκτώντας αντοχή, δύναμη, επιδεξιότητα και ταχύτητα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ το 1982, διεκδίκησαν και πέτυχαν το Ελληνικό Μνημόνιο, που έδωσε διασφαλίσεις, δυνατότητες και πρόσθετους σημαντικούς πόρους στους Αγρότες, στους Μικρομεσαίους και τους Εργαζόμενους. Το 1984, στη Σύνοδο Κορυφής στο Δουβλίνο, ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, με άσκηση ΒΕΤΟ, διεκδίκησαν και πέτυχαν την καθιέρωση των Ολοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων για την Οικονομική Ενίσχυση, για την Ανάπτυξη της Ελλάδας και των άλλων Μεσογειακών χωρών. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει!!
ST
08/04/2010 13:19
Μήπως γνωρίζει κάποιος σε ποια γλώσσα διδάσκονται οι μαθητές στην Κύπρο;
Ρ.Ο.
08/04/2010 11:50
Όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η δημοσίευση αναφέρει τις κενές θέσεις κατά ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή σε ειδικό έντυπο (ΕΕΥ.01) και σφραγίζονται με σφραγίδα που φέρει την ημερομηνία λήψης τους.

Σημείωση 1η: Στην αίτηση πρέπει να επισυναφθούν τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση πιστοποιητικά/ αποδεικτικά είτε σε πρωτότυπο είτε σε φωτοαντίγραφο(Α4 μέγεθος). Σε περίπτωση που θα κατατεθεί φωτοαντίγραφο, είναι απαραίτητο ο αιτητής να προσκομίσει και το πρωτότυπο ούτως ώστε να πιστοποιηθεί η γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από λειτουργό της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

1. Πιστοποιητικό γέννησης
2. Αντίγραφο δελτίου πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Απολυτήριο Λυκείου
4. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας (Σημείωση: Ως αποδεκτά τεκμήρια γνώσης των γλωσσών αυτών στα αναφερόμενα επίπεδα γίνονται δεκτά τα προσόντα που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ε.Ε.Υ., Αποδεκτά τεκμήρια για γνώση της Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από το Γραφείο της Ε.Ε.Υ. ή να αναπαραγάγουν από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Υ. στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy)
5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχιακών και μεταπτυχιακών)
6. Αποδεικτικό σπουδών με αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων και της επίδοσης στο καθένα, στο οποίο να αναγράφεται και ο γενικός βαθμός
7. Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε μαθήματος που αναγράφεται στην αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων, σε φωτοαντίγραφο, από τον Οδηγό Σπουδών του Πανεπιστημίου
8. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες)
9. Βεβαίωση για εκπαιδευτική προϋπηρεσία, αν υπάρχει, ως ακολούθως:

9.1 Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (μέρα/μήνας/χρόνος) ανάληψης και τερματισμού καθηκόντων και

περιόδων εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης

9.2 Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (όταν πρόκειται για απασχόληση στην Κύπρο)

9.2.1 Αναλυτική κατάσταση των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις περιόδους
απασχόλησης σε κάθε οργανισμό ή εταιρεία

9.2.2 Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες στους οποίους ήσασταν δηλωμένος/η ως
μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία εργαστήκατε σ’αυτούς.

10. Βεβαίωση τεχνικής πείρας (για εκπαιδευτές μόνο) ως ακολούθως:

10.1 Ακριβείς ημερομηνίες (μερα/μήνας/χρόνος) ανάληψης και τερματισμού των καθηκόντων, ώρες
εβδομαδιαίας απασχόλησης, θέση, είδος εργασίας

10.2 Ισχύει το 9.2, όπως παραπάνω

Σημείωση 2η: Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία δεν γίνονται δεκτές.
Anat.
08/04/2010 11:48
Για να συμπεριληφθεί κάποιος στον πίνακα διοριστέων και να τύχει διορισμού ως εκπαιδευτικός λειτουργός, πέραν των ακαδημαϊκών προσόντων πρέπει να πληροί και τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Να έχει συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας του.

Να κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

Να είναι καλού χαρακτήρα.

Να μην έχει καταδικασθεί για διάπραξη αδικήματος το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

Να μην έχει απολυθεί προηγουμένως από την εκπαιδευτική ή τη δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό αδίκημα. Νοείται ότι, προκειμένου περί αιτητού ο οποίος υπέβαλε αίτηση για διορισμό δυνάμει των προνοιών του άρθρου 28Α μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, δεν ισχύουν οι πρόνοιες της υφιστάμενης παραγράφου, εάν ο λόγος της προηγούμενης απολύσεως του ήταν η μη προσέλευση στην υπηρεσία μετά την εκπνοή παραχωρηθείσας άδειας απουσίας στο εξωτερικό.

Να προσκομίσει πιστοποιητικό από Κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό ότι είναι σωματικώς κατάλληλος για τη θέση για την οποία διορίσθηκε κατόπιν ιατρικής εξέτασης συμπεριλαμβανομένης και ακτινογράφησης του θώρακα.

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει, σε ειδική περίπτωση, το διορισμό προσώπου το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας -

με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

επί μονίμου βάσεως, εάν το εν λόγω πρόσωπο απασχολήθηκε στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη των τεσσάρων ετών.

Να έχει συμπληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης (ισχύει μόνο για εκπαιδευτικούς λειτουργούς μέσης εκπαίδευσης).
Stella Petrides
08/04/2010 11:46
Δείξτε επιείκεια, λέει στους δικαστές για τον εγγονό του ο Κερκ Ντάγκλας
Οικογενειακά προβλήματα...
GIATI;;;;;;;;; EDEIKSAN EPIOIKIA STHN NAOMH KAMPEL;;;;;;;;;;;
TA ROUSFETIA TWN KYBERNOUSHS EBRAIKHS NTROPHS.....
STA TSAKIDIA POU EXETE TOUS SKYLOUS KAI TA FYDIA SAS NA TAHZOUN TA PAIDEIA MAS KAI EMAS GIA NA KYBERNHSOUN TON KOSMO TA DIKA SAS..........................

translator
08/04/2010 11:06
Συγγνώμη, "Χριστίνα Κυριακίδου", όχι "Λαζαρίδου." Τα υπόλοιπα ισχύουν.
translator
08/04/2010 11:05
"ΕΡΕΥΝΑ του Χρήστου Κάτσικα" Δεν είναι η πρώτη φορά που η "έρευνα" του αρθρογράφου συνίσταται σε αντιγραφή και επικόλληση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν πιστέψουμε την "Χριστίνα Λαζαρίδου" (συγγνώμη για τη δυσπιστία, αλλά δεν είμαι δημοσιογράφος και δεν έχω τη δυνατότητα της διασταύρωσης), πρόκειται και για λογοκλοπή, που έχει διαστάσεις επιδημίας στη χώρα μας. Σε άλλες πάλι περιτπώσεις, η "έρευνα" ήταν απλώς επαναδημοσίευση - πάντα χωρίς αναφορά στην πηγή - εγκυκλίων του ΥΠΕΠΘ, ή δημοσιευμάτων σε ιστοσελίδες άλλων φορέων, πχ ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση ξένων πτυχίων. Ωραία έρευνα...
ΧΡΥΣΑ
08/04/2010 10:55
Αν και το συγκεκριμενο θεμα δεν αφορα στην ειδικοτητα μου, θα ηθελα να εκφρασω τον πονο το δικο μου και εκατονταδων συναδελφων μου : Για ποιον διορισμο μιλαμε? Για ποια μεταθεση? 8 ολοκληρα χρονια αναπληρωτες εμεις της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και δε βλεπουμε φως......Ως ποτε???????? Δασκαλοι ειμαστε κι εμεις, Παιδαγωγικο Ειδικης Αγωγης τελειωνουμε, ΓΙΑΤΙ να μην εχουμε κι εμεις τα δικαιωματα των δασκαλων Γενικης Εκπαιδευσης? Και κατι τελευταιο: Στο Πανεπιστημιο διδασκομαστε και κανουμε πρακτικη και στην Ειδικη Αγωγη αλλα και στη Γενικη Αγωγη αλλα δε μας δινουν τη δυνατοτητα να διδασκουμε σε Σχολεια Γενικης Αγωγης. Αντιθετα ενας δασκαλος γενικης εκπαιδευσης θα κανει ενα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και θα διεκδικησει θεση ειδικης αγωγης και μαλιστα θα την κερδισει λογω της προυπηρεσιας του και της μονιμοτητας του στη Γενκη Αγωγη. Ειναι ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΙΚΟ......
ΟΥΡΚ
08/04/2010 10:25
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION - I.T UNIT - WEBMASTER:G.JOSEPHIDES
Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης κοινού

Ιδιαιτέρα Προέδρου ΕΕΥ
22-602602

Ιδιαιτέρα Μελών ΕΕΥ
22-602609

Ιδιαιτέρα Γραμματέα ΕΕΥ
22-602604

22-602622

Για τις πιο κάτω υπηρεσίες μέσω συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή


22-602660

Τηλεομοιότυπο
22602789

Μαχμαρα
08/04/2010 09:52
Κα "Χριστίνα Κυριακίδου 7/4/2010 18:11": εεεμμμ....η δημοσιογραφία στην Ελλάδα δεν χαμπαριάζει απο κώδικες δεοντολογίες και άλλα τέτοια χαζά!
GIATI KYPRO ;;;; SYMFEROUSA EINAI H .... GERMANIA-monaxo !!!
08/04/2010 03:22
RE KOROIDA EISASTE !! GIATI KYPRO ;; (OPOS EGRAFE TO "BHMA" TON NOEMBRIO TOU 2009) PANTE ... GERMANIA/MONAXO !! EKEI THA BREITE: 1on. EIKONIKOUS ... MATHTES, POU THA SAS BOHTHSOUN SE EIKONIKES .... YPERORIES !! 2on. GERMANIKO ... MISTHO !! SOSTA AKOUTE TA ... GRAFOMENA !! 3on. PLHRES ORGANOMENO DIKTYO .. OIKONOMIKJHS APATHS, PLHRONOUN OI "BLAKES" GERMANOI !! 4on. PLHRH NOMIKH KALYPSH THS OIKONOMIKHS APATHS, KATO APO TON KODIKO: "ETHNIKO SYMFERON" !!! 5on. ABOULA ATOMA (GONEIS) GASTARBEITER !!! GIATI KYPRO ;; OIKONOMA EXEI STHN GERMANIA !! MHN KOLLATE STHN ... GERMANOMATHEIA, TA "TZIMANIA" EXOUN LYSH KAI AYTO TO "THEMA" !!!
Α.Χ
08/04/2010 00:22
ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ , ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ,ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΩΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ,ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΝ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .
W.W.W
07/04/2010 20:55
Που μπορεί να δει κανείς πόσοι νηπιαγωγοί είναι στην ουρά;
Δήμητρα
07/04/2010 20:54
Έχει ακουστεί ότι σκοπεύουν να βάλουν και στην Κύπρο μια μορφή ΑΣΕΠ είναι αλήθεια;
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
07/04/2010 20:07
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!
ΕΙΜΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΦΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.ΕΙΔΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 3800 ΠΕΡΙΠΟΥ.ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΤΩ ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΟΤΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 180-200 ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ.
ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ!
Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ:ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙΣ Ή ΚΥΠΡΟΣ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ!
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΕΤΗ!
ΜΗΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ Ή ΑΠΛΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΙ ΚΙ ΕΓΩ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΗΚΑ ΑΠΟΤΟΜΑ!!!
Διονύσης
07/04/2010 18:21
Αποφοίτησα από ένα ιδιωτικό αγγλόφωνο γυμνάσιο-λύκειο της Λευκωσίας. Εκεί οι καθηγητές αμοίβωνται στο πλαίσια του "ευ ζην" . Η ποιότητα της μόρφωσης που παρέχουν όμως είναι σαφώς ανώτερη. Η διαφορά είναι ότι ενώ οι καθηγητές ενός αξιόλογου ιδιωτικού σχολείου έχουν παρόμοια οικονομικά κίνητρα, δεν έχουν και τις ανάλογες ευθύνες. Αν μια καθηγήτρια στο ιδιωτικό δεν φέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα (μέσω των μαθητών/τριών της) τότε δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο της. Τόσο απλά.
εκπαιδευτικός
07/04/2010 18:14
Διακήρυξη των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών

Ελλάδας και Κύπρου για τηνΠοιότητα στην εκπαίδευση σημαίνει ενδιαφέρον για τον/την εκπαιδευτικόΠοιότητα στην εκπαίδευση σημαίνει ενδιαφέρον για τον/την εκπαιδευτικό είναι το σύνθημα με το οποίο εορτάζεται σε όλο τον κόσμο η 5η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών.

Με την ευκαιρία αυτή, οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου απευθυνόμαστε στους/τις εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και μαθήτριες, στους φοιτητές και φοιτήτριες, στους γονείς τους, στην κοινωνία στο σύνολό της, για να τονίσουμε ακόμη μια φορά τη σημασία του έργου που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη και την πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών, για την επιστημονική εξέλιξη, για την ατομική και συλλογική πρόοδο και ευημερία.

Η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε άνθρωπο, προαπαιτούμενο και δείκτης μιας σύγχρονης, δημοκρατικής κοινωνίας, μέσο για την προσωπική ανέλιξη, την επαγγελματική προοπτική και τη συνεχή μόρφωση των πολιτών. Ο ρόλος που διαδραματίζει είναι αποφασιστικός για τη διαμόρφωση πολιτών που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν κριτικά την κοινωνία και τις δομές της, και θα έχουν τη θέληση και τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά τις εξελίξεις, σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ατομική και συλλογική ευημερία.

Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε κατεύθυνση να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η εκπαίδευση όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή οικονομικών συνθηκών. Πεποίθησή μας είναι ότι η μορφωτική λειτουργία δεν πρέπει να υποτάσσεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Αντίθετα, πρέπει να στοχεύει στη βασική της επιδίωξη, τη συμβολή στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, που θα είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δραστηριότητας.

Τονίζουμε, επίσης, τη σημασία που έχει η εκπαίδευση για τη διασφάλιση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, για μια παγκόσμια κοινότητα χωρίς πόλεμο, θεμελιωμένη στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, αποφασίσαμε εφέτος να αναδείξουμε την ιδιαίτερη σημασία του έργου των εκπαιδευτικών για τη διάπλαση αυριανών πολιτών που θα σέβονται και θα εκτιμούν την προσφορά όλων των λαών του κόσμου στη δημιουργία του παγκόσμιου πολιτισμού, και θα ενστερνίζονται αξίες όπως η ειρήνη, η ελευθερία, η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η συνεργασία, η αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις απαιτήσεις του έργου τους, πρέπει να επιλυθούν μια σειρά προβλήματα που αφορούν τους όρους και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Το αίτημα να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας συμπυκνώνει εύστοχα τα πιο βασικά οικονομικά αιτήματα του κλάδου. Καθώς μάλιστα ο εορτασμός της 5ης Οκτωβρίου συμπίπτει εφέτος με απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, τονίζουμε με ιδιαίτερη έμφαση ότι η άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία για να μπορούν να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο έργο τους.

Οι ποικίλες μορφές εργασιακής ανασφάλειας και αβεβαιότητας έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και στο ίδιο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Πρακτικές όπως η πρόσληψη ωρομισθίων, αναπληρωτών ή εκτάκτων εκπαιδευτικών δημιουργούν σοβαρά προβλήματα όπου εφαρμόζονται και υπονομεύουν βασικές κατακτήσεις των εργαζομένων. Η μονιμότητα της εργασιακής σχέσης και ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων για όλους τους εκπαιδευτικούς είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Θεωρούμε ζήτημα άμεσης προτεραιότητας να προωθηθούν πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, την ανεργία στο χώρο της εκπαίδευσης. Η αύξουσα προσφορά, όπου υπάρχει, πρέπει να αξιοποιείται για τη βελτίωση των όρων παροχής της δημόσιας εκπαίδευσης με μέτρα όπως είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών/μαθητριών στις σχολικές τάξεις και η πιο αποτελεσματική στήριξη των παιδιών που συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Είναι αναγκαίο, ακόμη, να εξασφαλιστούν από την Πολιτεία οι προϋποθέσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάζονται σωστά για το έργο τους, να εργάζονται σε κατάλληλες συνθήκες, να διασφαλίζεται η παιδαγωγική αυτονομία στην άσκηση του έργου τους και να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων για τα ζητήματα που τους αφορούν. Γι'' αυτό και πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην αρχική εκπαίδευση και τη συνεχή επιμόρφωση και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης.

Πέρα από τους ως τώρα οργανωμένους επιμορφωτικούς θεσμούς, είναι σημαντικό να συσταθούν Κέντρα Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου, που θα παρέχουν υποστήριξη στον/την εκπαιδευτικό τόσο με επιμορφωτικά προγράμματα όσο και με διδακτικά υλικά και βοηθήματα.

Η πολιτεία, από την πλευρά της, οφείλει επίσης να υποστηρίξει χωρίς φειδώ την εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, στις οποίες η γνώση αναγνωρίζεται ως βασική κοινωνική αξία. Οι εκπαιδευτικές δαπάνες αποτελούν την καλύτερη επένδυση για την πρόοδο και την ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών. Είναι απαράδεκτο για μια σύγχρονη χώρα να βρίσκεται σε τόσο χαμηλή θέση στον τομέα των εκπαιδευτικών δαπανών.

Οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας και της Κύπρου αγωνιζόμαστε για μια εκπαίδευση που χωράει όλα τα παιδιά και όλη τη γνώση, λειτουργεί δημοκρατικά, είναι δημόσια και παρέχεται δωρεάν σε όλα τα παιδιά και τους νέους/νέες.

Το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα τον κίνδυνο να εμπορευματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες και να διαμορφωθεί ένα σχολείο υποταγμένο στις δυνάμεις της αγοράς. Γι'' αυτό και είναι αναγκαίο σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να συζητηθεί και να προωθηθεί μια εναλλακτική εκπαιδευτική πρόταση, με την αξιοποίηση των αναλυτικών επεξεργασιών των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και την αναντικατάστατη εμπειρία των εκπαιδευτικών της μαχόμενης έδρας.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση δέχεται ισχυρές πιέσεις από ισχυρά συμφέροντα με στόχο τη στροφή της προς την ιδιωτική εκπαίδευση και την υποταγή της στις κερδοσκοπικές διαθέσεις των αγορών. Πρόκειται για μια άκρως ανησυχητική και επικίνδυνη προοπτική. Αυτό που έχει άμεση ανάγκη σήμερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η αφειδώλευτη στήριξη και η ουσιαστική αναβάθμισή της από την Πολιτεία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στις μορφωτικές αναζητήσεις των νέων. Πάγια θέση του εκπαιδευτικού κινήματος ήταν και παραμένει η διαφύλαξη του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της. Γι'' αυτό και οι όποιες προτάσεις αναθεώρησης του Ελληνικού Συντάγματος προς την αντίθετη κατεύθυνση θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση από το εκπαιδευτικό κίνημα και τους εργαζομένους.

Η προώθηση μιας τέτοιας πρότασης προϋποθέτει ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα, που μπορεί να διεκδικήσει ένα σχολείο που θα γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη χειρωνακτική και τη διανοητική εργασία, ένα σχολείο δημοκρατικό, ανοιχτό σε όλους τους μαθητές, που θα συμβάλει στη χειραφέτηση των υλικών και πνευματικών παραγωγικών δυνάμεων της ανθρωπότητας από τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της χειραγώγησης.

Χριστίνα Κυριακίδου
07/04/2010 18:11

Αγαπητέ συνάδελφε,
είμαι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος στην Κύπρο. Διαβάζω τον ελληνικό Τύπο και παρακολουθώ την δική σας αρθογραφία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην προκειμένη περίπτωση θα ήθελα να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο θέμα το είχα γράψει πριν μια βδομάδα (έκδοση 31ης Μαρτίου). Εάν δεν οφείλεται σε διαβολική σύμπτωση να έχουμε γράψει το ίδιο κείμενο, θα έλεγα πως θα ήταν προτιμότερο εάν αναφερόταν η πηγή για καθαρά δεοντολογικούς λόγους.
Με εκτίμηση,
Χριστίνα Κυριακίδου
H.t.t.t
07/04/2010 18:00
Πολλοί φίλοι και γνωστοί εργάζονται ήδη στην Κυπριακή εκπαίδευση και οι πληροφορίες που μου μεταφέρουν είναι πολύ καλές σε σχέση με την Ελλάδα. Και όχι μόνο από πλευράς μισθών
Βιβή
07/04/2010 17:58
ξέρετε πόσοι είναι οι πτυχιούχοι που στοχεύουν στην εκπαίδευση στην Ελλάδα; περίπου 100.000. Όταν γίνονται 3-5.000 διορισμοί το χρόνο και όταν η γενική αγορά εργασίας είναι αρκετά κλειστή είναι φυσικό να ψάχνουμε ακόμη και σε άλλη χώρα για εργασία.
Ιάσων
07/04/2010 17:56
Δεν πρέπει να ξεχνούμε όμως ότι το δύσκολο αυτό επάγγελμα είναι ένα λειτούργημα και χρειάζεται πολύ ταλέντο και όρεξη για να είναι κάποιος επιτυχημένος.
Μια επιτυχία που μπορεί να μην αναγνωρίζεται εύκολα από αυτούς που αξιολογούν αλλά που πάντοτε εκτιμάται από τους αλάνθαστους κριτές, τους μαθητές!

FAST
07/04/2010 17:54
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο, σύμφωνα με τους επίσημα διακηρυγμένους σχεδιασμούς, έχει τα προσδιοριστικά στοιχεία μιας συνολικής ριζοσπαστικής προοδευτικής αλλαγής στη μορφή και στο περιεχόμενο όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Κεντρική θέση σε αυτή, θέλουμε δε θέλουμε, έχουν οι εκπαιδευτικοί. Δεν υπάρχει πτυχή της εκπαιδευτικής πολιτικής που να μη συνδέεται με τους εκπαιδευτικούς (βασική εκπαίδευση, επιλογή/πρόσληψη, επιμόρφωση, αναλυτικά προγράμματα, σχολικά βιβλία, αξιολόγηση, μέθοδοι, συνθήκες και όροι εργασίας κ.α.). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι μοχλός (υποκείμενα) προώθησης μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αλλά και αντικείμενα. Κρίνουμε ότι αυτή η επισήμανση είναι στρατηγικής σημασίας για τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την υλοποίησή της. Μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση συντελείται με τη μεσολάβηση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί δεν εφαρμόζουν απλώς τα αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά μέτρα. Τα επεξεργάζονται, τα ορίζουν, και τα επαναδιατυπώνουν. Είναι αυτό που οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται, αυτό που πιστεύουν και αυτό που κάνουν σε επίπεδο σχολικής τάξης, που σε τελευταία ανάλυση ορίζει το είδος εκπαίδευσης που έχουμε. Βέβαια, είναι και τα ίδια τα μέτρα που ευνοούν ή προϋποθέτουν, αποτυπώνουν και εμπεριέχουν συγκεκριμένη αντίληψη για τον εκπαιδευτικό.
Stella Petrides
07/04/2010 17:16
Πώς μπορείτε να διοριστείτε εκπαιδευτικός στην Κύπρο
20% Ελλαδίτες στον κατάλογο διοριστέων για τα κυπριακά σχολεία

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION - I.T UNIT - WEBMASTER:G.JOSEPHIDES
Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης κοινού

Ιδιαιτέρα Προέδρου ΕΕΥ
22-602602

Ιδιαιτέρα Μελών ΕΕΥ
22-602609

Ιδιαιτέρα Γραμματέα ΕΕΥ
22-602604

22-602622

Για τις πιο κάτω υπηρεσίες μέσω συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή


22-602660

Τηλεομοιότυπο
22602789
THLEFWNO STO PROEDRIKON THS KYPROU ZHTEISTE TON XRHSTO ARTEMIOU NA SAS NOIKIASEI GIA DYO XRONIA KAI META SAS STELNEI STON ANDRA SAS KAI OPOIOS ARNEITAI TON-THN-TOUS ANALAMBANEI TO JET-SET THS MONAS afou perasei apo J.Dessange.............

Stella Petrides
07/04/2010 17:09
Πώς μπορείτε να διοριστείτε εκπαιδευτικός στην Κύπρο
20% Ελλαδίτες στον κατάλογο διοριστέων για τα κυπριακά σχολεία
ME TON IDIO TROPO POU XRHSIMOPOIEI O STRATIWTIKOS GIA NA PAREI META8ESH STHN KYPRO NA PSOUNISTEI ME MIA PouCiaPy KAI AGORASEI THN AFOROLOGHTH MERTSENTEEEEEEEEEEEES..........................
EIDEEEEEEEETE AKSIA STRATAAAAAA POU EXEI H ELLADA STHN KYPRO, PANE GIA SOUNTZOUKOUS, LOUNTZA KAI XANLOUMIA ME LEKOUMIA.................................................
TO KARYDAKI THS KATERHNAS KALOOOOO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PAPADOPOULOS KOSTAS
07/04/2010 16:31
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΡΑΨΑΤΕ ΟΜΩΣ ΕΊΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ή ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΤΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕ ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙΣ ΠΟΤΕ!!!!!ΑΦΟΥ Η ΑΝΑΜΟΝΗ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΑ 20-30 ΧΡΟΝΙΑ!!!!! ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΧΙ ΤΗ ΜΙΣΗ....
Maxmara
07/04/2010 15:24
Και καλά κάνουν. Στην Κύπρο ζουν καλά, πληρώνονται τρελά και έχουν χαμηλές κρατήσεις.
ep
07/04/2010 15:11
το γιατί?? μήπως επειδή πληρώνονται διπλά??? μήπως??
δεν φτάνει που δουλεύουν επι συνόλου 6 μήνες μην πω λιγότερο θέλουν να έιναι και πιο καλοπληρωτέοι,... μια χαρά κλάδος,.. καλά κρατεί..
SE LIGO KAI H KYPROS 8A EXEI POLIARY8MUS
07/04/2010 14:34
SE LIGO KAI H KYPROS STON DHM TOMEA 8A AS8ENH APO
THN PLH8WRA TWN DHMOSIWN YPALHLLWN
OTAN VIXEI H MAMA KRYONEI H KORH LEI H PARIMIA
H ALIWS OPU H URA EKEI KAI O GAIDAROS KAI STA DIKA SAS KYPRIOI
RIXTE TO KRATOS EXW SAN KAI EMAS EDW