Ομέρ Τσελίκ

23 Δεκεμβρίου 202231 Οκτωβρίου 202226 Οκτωβρίου 202203 Οκτωβρίου 202208 Αυγούστου 202207 Αυγούστου 202214 Ιουνίου 202203 Ιουνίου 202216 Απριλίου 202110 Μαρτίου 202127 Ιανουαρίου 202104 Σεπτεμβρίου 202002 Σεπτεμβρίου 202011 Ιουλίου 201911 Μαΐου 201931 Οκτωβρίου 201825 Αυγούστου 2018