ασπροδέλφινο ή ΄’ασπρη φάλαινα

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας