ανοιχτή Β. Κωνσταντίνου

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας