Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

05 Σεπτεμβρίου 201810 Αυγούστου 201818 Ιουλίου 201804 Ιουλίου 201802 Ιουνίου 201805 Μαΐου 201829 Μαρτίου 201820 Μαρτίου 201806 Ιανουαρίου 201805 Ιανουαρίου 2018