Σακίρα

22 Σεπτεμβρίου 202229 Ιουλίου 202221 Ιουνίου 202207 Ιουνίου 202203 Ιουνίου 202209 Δεκεμβρίου 201915 Νοεμβρίου 201914 Οκτωβρίου 201709 Ιουνίου 201718 Νοεμβρίου 201521 Αυγούστου 201430 Μαΐου 201408 Μαΐου 201423 Απριλίου 201427 Μαρτίου 201407 Ιανουαρίου 201402 Αυγούστου 201309 Μαΐου 2013