Πακιστάν

07 Ιουνίου 202118 Μαρτίου 202109 Φεβρουαρίου 202123 Ιανουαρίου 202113 Ιανουαρίου 202127 Οκτωβρίου 202026 Οκτωβρίου 202001 Ιουλίου 202029 Ιουνίου 202023 Μαΐου 202008 Μαΐου 202031 Οκτωβρίου 201918 Οκτωβρίου 201924 Σεπτεμβρίου 201916 Μαΐου 201912 Μαΐου 201903 Μαΐου 201911 Μαρτίου 201928 Φεβρουαρίου 201927 Φεβρουαρίου 201921 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201924 Νοεμβρίου 201823 Νοεμβρίου 201802 Νοεμβρίου 201811 Οκτωβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201802 Σεπτεμβρίου 201820 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201810 Ιουλίου 201809 Μαΐου 2018