Ορεγκον

29 Σεπτεμβρίου 202012 Σεπτεμβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 202020 Μαΐου 201712 Νοεμβρίου 201617 Μαΐου 201631 Μαρτίου 201611 Φεβρουαρίου 201627 Ιανουαρίου 201610 Οκτωβρίου 201506 Οκτωβρίου 201503 Οκτωβρίου 201502 Οκτωβρίου 201505 Μαΐου 201506 Νοεμβρίου 201405 Νοεμβρίου 201412 Ιουνίου 201411 Ιουνίου 201401 Ιουλίου 2013