Κούβα

28 Νοεμβρίου 201626 Νοεμβρίου 201615 Οκτωβρίου 201608 Οκτωβρίου 201604 Οκτωβρίου 201601 Σεπτεμβρίου 201631 Αυγούστου 201623 Αυγούστου 201608 Ιουλίου 201620 Απριλίου 201608 Απριλίου 201627 Μαρτίου 201626 Μαρτίου 201623 Μαρτίου 201622 Μαρτίου 201621 Μαρτίου 201620 Μαρτίου 201619 Μαρτίου 201617 Μαρτίου 201610 Μαρτίου 201602 Μαρτίου 201624 Φεβρουαρίου 201618 Φεβρουαρίου 201615 Φεβρουαρίου 201612 Φεβρουαρίου 201602 Φεβρουαρίου 201603 Νοεμβρίου 2015