Κούβα

14 Νοεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201802 Νοεμβρίου 201811 Οκτωβρίου 201830 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201831 Αυγούστου 201825 Αυγούστου 201816 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 201825 Ιουνίου 201818 Μαΐου 201802 Φευρουαρίου 201822 Δεκεμβρίου 2017