Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου

01 Ιουνίου 202326 Μαΐου 202324 Μαΐου 202318 Μαΐου 202317 Μαΐου 202316 Μαΐου 202315 Μαΐου 202314 Μαΐου 202312 Μαΐου 202311 Μαΐου 202310 Μαΐου 202308 Μαΐου 202302 Μαΐου 202329 Απριλίου 202325 Απριλίου 202324 Απριλίου 202323 Απριλίου 202321 Απριλίου 202309 Απριλίου 202308 Απριλίου 202306 Απριλίου 202329 Μαρτίου 202323 Μαρτίου 202318 Μαρτίου 202312 Μαρτίου 202310 Μαρτίου 202309 Μαρτίου 2023