Ιρλανδία

15 Νοεμβρίου 202102 Απριλίου 202104 Ιανουαρίου 202118 Φεβρουαρίου 202021 Νοεμβρίου 201928 Αυγούστου 201907 Ιουνίου 201906 Ιουνίου 201922 Μαρτίου 201931 Ιανουαρίου 201930 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201920 Δεκεμβρίου 201812 Δεκεμβρίου 201817 Νοεμβρίου 201813 Νοεμβρίου 201819 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201801 Σεπτεμβρίου 201826 Αυγούστου 201825 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201826 Μαΐου 201827 Φεβρουαρίου 201822 Φεβρουαρίου 201830 Ιανουαρίου 201825 Νοεμβρίου 201721 Οκτωβρίου 201717 Οκτωβρίου 2017