Ιρλανδία

13 Νοεμβρίου 201819 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201801 Σεπτεμβρίου 201826 Αυγούστου 201825 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201826 Μαΐου 201827 Φευρουαρίου 201822 Φευρουαρίου 201830 Ιανουαρίου 201825 Νοεμβρίου 2017