θάνατος

31 Ιουλίου 202027 Ιουλίου 202022 Ιουλίου 202020 Ιουλίου 202017 Ιουλίου 202015 Ιουλίου 202013 Ιουλίου 202006 Ιουλίου 202030 Ιουνίου 202025 Ιουνίου 202023 Ιουνίου 202019 Ιουνίου 202018 Ιουνίου 202012 Ιουνίου 202008 Ιουνίου 202002 Ιουνίου 202007 Απριλίου 202006 Απριλίου 202003 Απριλίου 202029 Μαρτίου 202022 Μαρτίου 202017 Μαρτίου 202003 Μαρτίου 202026 Φεβρουαρίου 202025 Φεβρουαρίου 202024 Φεβρουαρίου 202020 Φεβρουαρίου 202012 Φεβρουαρίου 202005 Φεβρουαρίου 202004 Φεβρουαρίου 202029 Ιανουαρίου 2020