Ενοχοποιητικά στοιχεία

11 Ιανουαρίου 201803 Ιανουαρίου 201828 Δεκεμβρίου 201721 Δεκεμβρίου 201714 Δεκεμβρίου 201707 Δεκεμβρίου 201723 Νοεμβρίου 201715 Νοεμβρίου 201709 Νοεμβρίου 201702 Νοεμβρίου 201726 Οκτωβρίου 201719 Οκτωβρίου 201705 Οκτωβρίου 201727 Σεπτεμβρίου 201720 Σεπτεμβρίου 201715 Σεπτεμβρίου 201707 Σεπτεμβρίου 201731 Αυγούστου 201723 Αυγούστου 201702 Αυγούστου 201727 Ιουλίου 201720 Ιουλίου 201712 Ιουλίου 201706 Ιουλίου 201729 Ιουνίου 201722 Ιουνίου 201714 Ιουνίου 201708 Ιουνίου 201701 Ιουνίου 201725 Μαΐου 201718 Μαΐου 201711 Μαΐου 201703 Μαΐου 201726 Απριλίου 201719 Απριλίου 201712 Απριλίου 2017