Ελένη Στεργίου

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας