εισφορά αλληλεγγύης

17 Απριλίου 202108 Μαρτίου 202111 Ιανουαρίου 202117 Σεπτεμβρίου 202014 Σεπτεμβρίου 202012 Σεπτεμβρίου 202009 Σεπτεμβρίου 202025 Αυγούστου 202025 Φεβρουαρίου 202009 Φεβρουαρίου 202028 Ιανουαρίου 202002 Ιανουαρίου 202019 Δεκεμβρίου 201918 Δεκεμβρίου 201901 Δεκεμβρίου 201914 Οκτωβρίου 201907 Μαΐου 201928 Μαΐου 201524 Οκτωβρίου 2014