Εθνικό Θέατρο

02 Μαρτίου 202111 Φεβρουαρίου 202110 Φεβρουαρίου 202107 Φεβρουαρίου 202101 Φεβρουαρίου 202126 Οκτωβρίου 202009 Ιουνίου 202007 Απριλίου 202001 Νοεμβρίου 201830 Μαρτίου 201817 Μαρτίου 201709 Μαρτίου 201715 Δεκεμβρίου 201611 Νοεμβρίου 201627 Οκτωβρίου 201601 Οκτωβρίου 201622 Σεπτεμβρίου 201612 Ιουλίου 201611 Ιουλίου 201605 Ιουλίου 201612 Μαΐου 201611 Μαΐου 201612 Απριλίου 201617 Μαρτίου 201601 Φεβρουαρίου 201629 Ιανουαρίου 201626 Ιανουαρίου 201607 Δεκεμβρίου 201516 Νοεμβρίου 201507 Νοεμβρίου 201525 Σεπτεμβρίου 201514 Σεπτεμβρίου 201504 Αυγούστου 201515 Ιουλίου 201501 Μαΐου 2015