Αμερική

16 Νοεμβρίου 202013 Νοεμβρίου 202006 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202029 Οκτωβρίου 202027 Οκτωβρίου 202020 Οκτωβρίου 202019 Οκτωβρίου 202028 Ιουλίου 202024 Ιουλίου 202019 Ιουλίου 202004 Ιουνίου 202010 Φεβρουαρίου 2020