Την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ στις μελλοντικές εισαγωγές σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα αποφάσισε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ωστόσο, για την Ελλάδα επισημαίνεται ο χαρακτηρισμός ως «απειλή ουσιώδους βλάβης» και όχι ως «ουσιώδη βλάβη». Η Επιτροπή ολοκλήρωσε και υπέβαλε τις οριστικές της αποφάσεις για την έρευνα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών, σχετικά με την εισαγωγή σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από τον Καναδά, την Ελλάδα, την Κορέα και την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι ο κλάδος παραγωγής σωλήνων μεγάλης διαμέτρου στις ΗΠΑ υπέστη ουσιώδη βλάβη εξαιτίας των εισαγωγών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από τον Καναδά, την Κορέα και την Τουρκία, οι οποίοι -όπως διαπιστώθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου- πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε τιμές κατώτερες από την εύλογη αξία, ενώ σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές από την Κορέα διαπιστώθηκε ότι αυτές επιδοτούνται από την κορεατική κυβέρνηση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε, επίσης, ότι ο κλάδος παραγωγής σωλήνων μεγάλης διαμέτρου στις ΗΠΑ απειλείται με πρόκληση ουσιώδους βλάβης από τις εισαγωγές σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα σε τιμές κατώτερες της εύλογης αξίας. Ως αποτέλεσμα των οριστικών αποφάσεων της Επιτροπής (ITC), το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα εκδώσει διαταγή για επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σωλήνων μεγάλης διαμέτρου (για μεταφορά αερίου και πετρελαίου) από την Ελλάδα και τις άλλες τρεις χώρες.

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», Το ποσοστό δασμού αντιντάμπινγκ που θα επιβληθεί από το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για μελλοντικές εισαγωγές σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα θα ανέλθει σε 10,26%. Οι εισαγωγές σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα, οι οποίες θα έχουν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, δεν θα υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ, ενώ τα ποσά προσωρινών δασμών που τυχόν έχουν καταβληθεί, θα επιστραφούν.