Alexis Tsipras

05 Νοεμβρίου 201816 Οκτωβρίου 201815 Οκτωβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201808 Σεπτεμβρίου 2018