Λυκαύγης Α

19 Ιανουαρίου 201812 Ιανουαρίου 201804 Ιανουαρίου 201828 Δεκεμβρίου 201721 Δεκεμβρίου 201715 Δεκεμβρίου 201708 Δεκεμβρίου 201701 Δεκεμβρίου 201724 Νοεμβρίου 201717 Νοεμβρίου 201710 Νοεμβρίου 201703 Νοεμβρίου 201726 Οκτωβρίου 201719 Οκτωβρίου 201713 Οκτωβρίου 201706 Οκτωβρίου 201729 Σεπτεμβρίου 201722 Σεπτεμβρίου 201715 Σεπτεμβρίου 201708 Σεπτεμβρίου 201701 Σεπτεμβρίου 201725 Αυγούστου 201718 Αυγούστου 201704 Αυγούστου 201728 Ιουλίου 201721 Ιουλίου 201719 Ιουλίου 201714 Ιουλίου 201707 Ιουλίου 201730 Ιουνίου 201728 Ιουνίου 201723 Ιουνίου 201716 Ιουνίου 201713 Ιουνίου 201709 Ιουνίου 201701 Ιουνίου 2017