Καρανίκας Χάρης

20 Ιουλίου 202015 Ιουλίου 202030 Ιουνίου 201915 Απριλίου 201503 Απριλίου 201520 Μαρτίου 201513 Μαρτίου 201506 Μαρτίου 201527 Φεβρουαρίου 201520 Φεβρουαρίου 201513 Φεβρουαρίου 201510 Φεβρουαρίου 201509 Φεβρουαρίου 201508 Φεβρουαρίου 201520 Ιανουαρίου 201519 Ιανουαρίου 201521 Δεκεμβρίου 201409 Δεκεμβρίου 201428 Νοεμβρίου 201420 Νοεμβρίου 201409 Νοεμβρίου 201408 Νοεμβρίου 201407 Νοεμβρίου 201406 Νοεμβρίου 201405 Νοεμβρίου 201414 Ιουλίου 201403 Ιουλίου 201427 Ιουνίου 201420 Ιουνίου 2014