Γιάννης Χάρης Η

29 Ιουλίου 201122 Ιουλίου 201115 Ιουλίου 201108 Ιουλίου 201101 Ιουλίου 201118 Ιουνίου 201111 Ιουνίου 201104 Ιουνίου 201128 Μαΐου 201121 Μαΐου 201114 Μαΐου 201107 Μαΐου 201129 Απριλίου 201122 Απριλίου 201116 Απριλίου 201126 Φεβρουαρίου 201112 Φεβρουαρίου 201129 Ιανουαρίου 201115 Ιανουαρίου 201123 Δεκεμβρίου 201027 Νοεμβρίου 201013 Νοεμβρίου 201030 Οκτωβρίου 201016 Οκτωβρίου 201002 Οκτωβρίου 201018 Σεπτεμβρίου 201004 Σεπτεμβρίου 201024 Ιουλίου 201010 Ιουλίου 201012 Ιουνίου 201029 Μαΐου 201015 Μαΐου 201030 Απριλίου 201017 Απριλίου 2010