Γουβάλ Νώε Χαράρι

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας