Άγιος Νικόλαος Πειραιά – Η εκκλησία της ναυτιλίας και των ναυτικών