ύφεση

01 Νοεμβρίου 202020 Οκτωβρίου 202019 Οκτωβρίου 202023 Σεπτεμβρίου 202021 Σεπτεμβρίου 202017 Σεπτεμβρίου 202008 Σεπτεμβρίου 202004 Σεπτεμβρίου 202003 Σεπτεμβρίου 202031 Αυγούστου 202029 Αυγούστου 202023 Αυγούστου 202004 Αυγούστου 202001 Ιουλίου 202026 Ιουνίου 202024 Ιουνίου 202019 Ιουνίου 202016 Ιουνίου 202004 Ιουνίου 202025 Μαΐου 202024 Μαΐου 202021 Μαΐου 202013 Μαΐου 202007 Μαΐου 202006 Μαΐου 202001 Μαΐου 202019 Απριλίου 202015 Απριλίου 202014 Απριλίου 202009 Απριλίου 2020