ύφεση

24 Αυγούστου 202102 Αυγούστου 202104 Ιουνίου 202103 Ιουνίου 202130 Μαρτίου 202118 Ιανουαρίου 202104 Δεκεμβρίου 202001 Νοεμβρίου 202020 Οκτωβρίου 202019 Οκτωβρίου 202023 Σεπτεμβρίου 202021 Σεπτεμβρίου 202017 Σεπτεμβρίου 202008 Σεπτεμβρίου 202004 Σεπτεμβρίου 202003 Σεπτεμβρίου 202031 Αυγούστου 202029 Αυγούστου 202023 Αυγούστου 202004 Αυγούστου 202001 Ιουλίου 202026 Ιουνίου 202024 Ιουνίου 202019 Ιουνίου 202016 Ιουνίου 202004 Ιουνίου 202025 Μαΐου 202024 Μαΐου 202021 Μαΐου 202013 Μαΐου 202007 Μαΐου 202006 Μαΐου 2020