τιμή

27 Απριλίου 202113 Απριλίου 202118 Φεβρουαρίου 202121 Δεκεμβρίου 202012 Οκτωβρίου 202027 Ιουλίου 202006 Δεκεμβρίου 201927 Οκτωβρίου 201914 Οκτωβρίου 201909 Οκτωβρίου 201906 Οκτωβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201930 Αυγούστου 201914 Μαΐου 201923 Ιανουαρίου 201909 Οκτωβρίου 201803 Ιουλίου 201822 Ιουνίου 201812 Ιουνίου 201811 Ιουνίου 201815 Μαΐου 201802 Μαΐου 201830 Οκτωβρίου 201712 Οκτωβρίου 201706 Οκτωβρίου 201720 Ιουλίου 201708 Ιουνίου 201726 Μαΐου 201723 Μαΐου 201710 Απριλίου 201719 Μαΐου 201613 Μαΐου 201601 Απριλίου 201626 Φεβρουαρίου 201617 Φεβρουαρίου 201610 Φεβρουαρίου 2016