Σουηδία

29 Ιανουαρίου 202328 Ιανουαρίου 202322 Ιανουαρίου 202321 Ιανουαρίου 202318 Ιανουαρίου 202317 Ιανουαρίου 202316 Ιανουαρίου 202314 Ιανουαρίου 202310 Ιανουαρίου 202302 Ιανουαρίου 202301 Ιανουαρίου 202326 Δεκεμβρίου 202222 Δεκεμβρίου 202215 Δεκεμβρίου 202202 Δεκεμβρίου 202216 Νοεμβρίου 202205 Νοεμβρίου 202201 Νοεμβρίου 202228 Οκτωβρίου 202221 Οκτωβρίου 202220 Οκτωβρίου 202217 Οκτωβρίου 202230 Σεπτεμβρίου 202227 Σεπτεμβρίου 202215 Σεπτεμβρίου 202208 Σεπτεμβρίου 202203 Αυγούστου 202227 Ιουλίου 202227 Ιουνίου 202206 Ιουνίου 202224 Μαΐου 2022