Σουηδία

29 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201814 Οκτωβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201814 Αυγούστου 201811 Αυγούστου 201830 Ιουνίου 201818 Ιουνίου 201828 Μαρτίου 201816 Μαρτίου 2018