Σουηδία

22 Δεκεμβρίου 202124 Νοεμβρίου 202104 Οκτωβρίου 202128 Σεπτεμβρίου 202112 Απριλίου 202128 Μαρτίου 202119 Μαρτίου 202111 Μαρτίου 202109 Μαρτίου 202125 Φεβρουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202107 Ιανουαρίου 202122 Δεκεμβρίου 202017 Δεκεμβρίου 202013 Δεκεμβρίου 202011 Δεκεμβρίου 202013 Νοεμβρίου 202012 Νοεμβρίου 202006 Νοεμβρίου 202003 Νοεμβρίου 202028 Οκτωβρίου 202022 Οκτωβρίου 202025 Σεπτεμβρίου 202022 Σεπτεμβρίου 202001 Σεπτεμβρίου 202003 Αυγούστου 202003 Ιουλίου 202017 Ιουνίου 202009 Ιουνίου 202027 Μαΐου 202023 Απριλίου 202019 Απριλίου 202006 Απριλίου 202030 Μαρτίου 202019 Νοεμβρίου 2019