Ομπάμα

11 Ιουνίου 202120 Μαΐου 202125 Δεκεμβρίου 202022 Νοεμβρίου 202031 Οκτωβρίου 202013 Οκτωβρίου 202019 Αυγούστου 201901 Μαΐου 201908 Μαρτίου 201924 Οκτωβρίου 201828 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201821 Ιουνίου 201808 Μαΐου 201806 Ιανουαρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201704 Αυγούστου 201717 Ιουνίου 201701 Ιουνίου 201708 Μαΐου 201729 Μαρτίου 201717 Μαρτίου 201706 Μαρτίου 201701 Μαρτίου 201720 Ιανουαρίου 201719 Ιανουαρίου 201718 Ιανουαρίου 201726 Δεκεμβρίου 201617 Δεκεμβρίου 201624 Νοεμβρίου 201621 Νοεμβρίου 201619 Νοεμβρίου 201618 Νοεμβρίου 201617 Νοεμβρίου 2016