Κατάρ

23 Φεβρουαρίου 202101 Δεκεμβρίου 202030 Νοεμβρίου 202026 Οκτωβρίου 202011 Οκτωβρίου 202027 Αυγούστου 201906 Ιουλίου 201909 Απριλίου 201917 Δεκεμβρίου 201803 Δεκεμβρίου 201811 Νοεμβρίου 201807 Σεπτεμβρίου 201815 Αυγούστου 201806 Απριλίου 201803 Απριλίου 201825 Φεβρουαρίου 201820 Δεκεμβρίου 201730 Οκτωβρίου 201723 Σεπτεμβρίου 201731 Αυγούστου 201709 Αυγούστου 201731 Ιουλίου 201717 Ιουλίου 201723 Ιουνίου 201715 Ιουνίου 201712 Ιουνίου 201710 Ιουνίου 201708 Ιουνίου 201707 Ιουνίου 201706 Ιουνίου 2017