Ιερά Σύνοδος

12 Ιουνίου 202003 Ιουνίου 202012 Μαΐου 202030 Απριλίου 202028 Μαρτίου 202016 Μαρτίου 202027 Νοεμβρίου 201912 Οκτωβρίου 2019