Ιερά Σύνοδος

13 Δεκεμβρίου 202108 Δεκεμβρίου 202104 Νοεμβρίου 202113 Ιουλίου 202112 Μαΐου 202120 Απριλίου 202104 Ιανουαρίου 202115 Δεκεμβρίου 202014 Δεκεμβρίου 202017 Νοεμβρίου 202016 Νοεμβρίου 202013 Νοεμβρίου 202001 Σεπτεμβρίου 202016 Ιουλίου 202013 Ιουλίου 202012 Ιουνίου 202003 Ιουνίου 202012 Μαΐου 202030 Απριλίου 202028 Μαρτίου 202016 Μαρτίου 202027 Νοεμβρίου 201912 Οκτωβρίου 201919 Φεβρουαρίου 201905 Δεκεμβρίου 201824 Νοεμβρίου 201816 Νοεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201807 Σεπτεμβρίου 201606 Σεπτεμβρίου 201616 Αυγούστου 2016