ζημιές

24 Ιανουαρίου 202320 Ιανουαρίου 202329 Δεκεμβρίου 202228 Δεκεμβρίου 202230 Νοεμβρίου 202230 Αυγούστου 202216 Αυγούστου 202211 Αυγούστου 202221 Ιουλίου 202226 Ιανουαρίου 202218 Ιανουαρίου 202210 Ιανουαρίου 202230 Νοεμβρίου 202119 Οκτωβρίου 202112 Οκτωβρίου 202111 Οκτωβρίου 202130 Σεπτεμβρίου 202127 Σεπτεμβρίου 202123 Σεπτεμβρίου 202130 Αυγούστου 202119 Αυγούστου 202117 Αυγούστου 202111 Αυγούστου 202109 Αυγούστου 202104 Αυγούστου 202122 Ιουνίου 202126 Μαρτίου 202108 Μαρτίου 202103 Μαρτίου 202122 Φεβρουαρίου 202125 Ιανουαρίου 202114 Ιανουαρίου 2021