ζημιές

18 Ιανουαρίου 202210 Ιανουαρίου 202230 Νοεμβρίου 202119 Οκτωβρίου 202112 Οκτωβρίου 202111 Οκτωβρίου 202130 Σεπτεμβρίου 202127 Σεπτεμβρίου 202123 Σεπτεμβρίου 202130 Αυγούστου 202119 Αυγούστου 202117 Αυγούστου 202111 Αυγούστου 202109 Αυγούστου 202104 Αυγούστου 202122 Ιουνίου 202126 Μαρτίου 202108 Μαρτίου 202103 Μαρτίου 202122 Φεβρουαρίου 202125 Ιανουαρίου 202114 Ιανουαρίου 202129 Δεκεμβρίου 202011 Νοεμβρίου 202009 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202010 Σεπτεμβρίου 202009 Σεπτεμβρίου 202031 Αυγούστου 202008 Αυγούστου 202006 Ιουλίου 202005 Μαρτίου 2020