ευρωκοινοβούλιο

09 Ιουνίου 202127 Απριλίου 202126 Απριλίου 202116 Μαρτίου 202129 Οκτωβρίου 202009 Οκτωβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 202027 Νοεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201906 Νοεμβρίου 201915 Σεπτεμβρίου 201902 Ιουλίου 201914 Μαρτίου 201913 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201921 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201931 Ιανουαρίου 201916 Ιανουαρίου 201918 Νοεμβρίου 201810 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 2018