ευρωκοινοβούλιο

15 Σεπτεμβρίου 201902 Ιουλίου 201914 Μαρτίου 201913 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201921 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201931 Ιανουαρίου 201916 Ιανουαρίου 201918 Νοεμβρίου 2018
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας