Ερντογάν

05 Ιουνίου 202301 Ιουνίου 202305 Μαΐου 202327 Μαρτίου 202309 Φεβρουαρίου 202307 Φεβρουαρίου 202325 Ιανουαρίου 202302 Ιανουαρίου 202311 Δεκεμβρίου 202210 Νοεμβρίου 202201 Νοεμβρίου 202201 Οκτωβρίου 202227 Σεπτεμβρίου 202212 Σεπτεμβρίου 202206 Σεπτεμβρίου 202201 Σεπτεμβρίου 202201 Ιουλίου 202226 Μαΐου 202217 Απριλίου 202206 Απριλίου 202211 Μαρτίου 202225 Ιανουαρίου 202220 Δεκεμβρίου 202122 Νοεμβρίου 202104 Νοεμβρίου 202101 Νοεμβρίου 202131 Οκτωβρίου 202111 Αυγούστου 202107 Αυγούστου 202126 Ιουλίου 202124 Ιουλίου 202122 Ιουλίου 202115 Ιουλίου 202113 Ιουλίου 202112 Ιουλίου 2021