Ερντογάν

02 Ιουλίου 202029 Ιουνίου 202027 Ιουνίου 202022 Ιουνίου 202014 Ιουνίου 202030 Μαΐου 202029 Μαΐου 202022 Μαΐου 202016 Μαΐου 202009 Μαΐου 202008 Μαΐου 202007 Μαΐου 202028 Απριλίου 202025 Απριλίου 202021 Απριλίου 202014 Απριλίου 202013 Απριλίου 202028 Μαρτίου 202010 Μαρτίου 202006 Μαρτίου 202005 Μαρτίου 202004 Μαρτίου 202002 Μαρτίου 202026 Φεβρουαρίου 202025 Φεβρουαρίου 202021 Φεβρουαρίου 202019 Φεβρουαρίου 202011 Φεβρουαρίου 202009 Φεβρουαρίου 202005 Φεβρουαρίου 202003 Φεβρουαρίου 2020