δημοσκοπήσεις

03 Ιουνίου 202001 Μαΐου 202007 Μαρτίου 202026 Οκτωβρίου 201904 Οκτωβρίου 201905 Ιουλίου 201927 Ιουνίου 201921 Ιουνίου 201920 Ιουνίου 201915 Ιουνίου 201908 Ιουνίου 2019