Δήμος Θεσσαλονίκης

06 Σεπτεμβρίου 201902 Ιουνίου 201930 Μαΐου 201926 Μαΐου 201903 Φεβρουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201929 Νοεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201808 Οκτωβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201809 Αυγούστου 201815 Μαΐου 201830 Ιουνίου 201603 Νοεμβρίου 201529 Ιουλίου 201505 Μαΐου 201514 Απριλίου 201530 Ιανουαρίου 201503 Νοεμβρίου 201430 Οκτωβρίου 201429 Οκτωβρίου 201420 Οκτωβρίου 201417 Οκτωβρίου 201413 Οκτωβρίου 201410 Οκτωβρίου 201408 Οκτωβρίου 201401 Σεπτεμβρίου 201402 Ιουλίου 201411 Ιουνίου 201428 Μαΐου 201412 Μαΐου 201429 Απριλίου 201410 Απριλίου 2014