Δήμος Θεσσαλονίκης

06 Σεπτεμβρίου 201902 Ιουνίου 201930 Μαΐου 201926 Μαΐου 201903 Φεβρουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201929 Νοεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201808 Οκτωβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 2018
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας