Δήμος Θεσσαλονίκης

03 Φεβρουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201929 Νοεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201808 Οκτωβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201809 Αυγούστου 201815 Μαΐου 2018