Βατικανό

20 Οκτωβρίου 202101 Σεπτεμβρίου 202123 Αυγούστου 202102 Ιουνίου 202116 Μαρτίου 202104 Νοεμβρίου 202021 Οκτωβρίου 202001 Απριλίου 202006 Μαρτίου 202017 Δεκεμβρίου 201902 Ιουλίου 201909 Μαΐου 201927 Φεβρουαρίου 201926 Φεβρουαρίου 201915 Φεβρουαρίου 201913 Φεβρουαρίου 201924 Ιανουαρίου 201925 Δεκεμβρίου 201822 Δεκεμβρίου 201818 Δεκεμβρίου 201812 Δεκεμβρίου 201806 Δεκεμβρίου 201814 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201829 Αυγούστου 201827 Αυγούστου 201826 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201828 Ιουνίου 201821 Σεπτεμβρίου 201726 Ιουλίου 201729 Ιουνίου 201702 Ιουνίου 2017