Βαγγέλης Μαρινάκης

28 Ιουλίου 202128 Ιουνίου 202118 Ιουνίου 202109 Απριλίου 202129 Μαρτίου 202125 Μαρτίου 202111 Μαρτίου 202101 Φεβρουαρίου 202131 Ιανουαρίου 202128 Ιανουαρίου 202106 Ιανουαρίου 202118 Δεκεμβρίου 202024 Νοεμβρίου 202027 Οκτωβρίου 202022 Οκτωβρίου 202026 Σεπτεμβρίου 202020 Αυγούστου 202023 Ιουλίου 202029 Ιουνίου 202022 Ιουνίου 202018 Ιουνίου 202025 Μαΐου 202023 Μαΐου 202019 Μαΐου 202029 Απριλίου 202028 Απριλίου 202014 Απριλίου 202013 Απριλίου 202010 Απριλίου 202025 Μαρτίου 2020