Αυτοδιοικητικές εκλογές

26 Ιανουαρίου 202102 Ιουνίου 201901 Ιουνίου 201925 Μαΐου 201913 Μαΐου 201912 Απριλίου 201913 Μαρτίου 201906 Μαρτίου 201903 Φεβρουαρίου 201918 Ιανουαρίου 201915 Δεκεμβρίου 201803 Δεκεμβρίου 201804 Νοεμβρίου 201820 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201831 Αυγούστου 201824 Μαΐου 201819 Μαΐου 201406 Μαΐου 201404 Μαΐου 201401 Μαΐου 201425 Απριλίου 201424 Απριλίου 201422 Απριλίου 201407 Απριλίου 201403 Απριλίου 201427 Μαρτίου 201414 Μαρτίου 201409 Μαρτίου 201405 Μαρτίου 2014