Αλ Κάιντα

02 Νοεμβρίου 202002 Ιουλίου 201923 Δεκεμβρίου 201828 Μαρτίου 201816 Οκτωβρίου 201702 Μαρτίου 201719 Ιανουαρίου 201727 Οκτωβρίου 201604 Οκτωβρίου 201607 Σεπτεμβρίου 201630 Απριλίου 201609 Απριλίου 201617 Μαρτίου 201627 Ιανουαρίου 201630 Νοεμβρίου 201520 Νοεμβρίου 201502 Νοεμβρίου 201513 Οκτωβρίου 201520 Σεπτεμβρίου 201511 Σεπτεμβρίου 201522 Ιουλίου 201516 Ιουνίου 201504 Μαΐου 201523 Απριλίου 201520 Απριλίου 201504 Απριλίου 201502 Απριλίου 201528 Μαρτίου 201526 Μαρτίου 201502 Μαρτίου 201519 Φεβρουαρίου 201518 Φεβρουαρίου 201504 Φεβρουαρίου 2015