Σωτηρέλης Γιώργος Χ

10 Σεπτεμβρίου 201920 Ιουλίου 201930 Μαΐου 201916 Φεβρουαρίου 201919 Ιανουαρίου 201915 Δεκεμβρίου 201824 Νοεμβρίου 201810 Νοεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201820 Οκτωβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201815 Ιουνίου 201808 Ιουνίου 201801 Ιουνίου 201829 Μαΐου 201809 Μαΐου 201818 Απριλίου 201830 Μαρτίου 201822 Μαρτίου 201814 Φεβρουαρίου 201828 Αυγούστου 201723 Ιουνίου 201717 Ιανουαρίου 201407 Μαρτίου 200305 Μαρτίου 200308 Νοεμβρίου 200118 Οκτωβρίου 200105 Οκτωβρίου 200104 Σεπτεμβρίου 200114 Ιουνίου 200105 Απριλίου 200129 Μαρτίου 200122 Μαρτίου 200105 Μαρτίου 200122 Φεβρουαρίου 200113 Φεβρουαρίου 2001
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας