Παραδιάς Στράτος Ι.

21 Μαρτίου 202328 Νοεμβρίου 202211 Δεκεμβρίου 202106 Δεκεμβρίου 202127 Ιουλίου 202109 Ιουνίου 202111 Μαΐου 202112 Οκτωβρίου 202024 Ιουλίου 202030 Ιουνίου 202022 Ιουνίου 202030 Νοεμβρίου 201919 Νοεμβρίου 201923 Σεπτεμβρίου 201916 Σεπτεμβρίου 201902 Σεπτεμβρίου 201916 Αυγούστου 201905 Μαρτίου 201919 Φεβρουαρίου 2019