Κακλίκης Γιώργος

29 Μαΐου 202324 Μαΐου 202315 Μαΐου 202309 Μαΐου 202305 Μαΐου 202325 Απριλίου 202320 Απριλίου 202311 Απριλίου 202306 Απριλίου 202327 Μαρτίου 202320 Μαρτίου 202313 Μαρτίου 202306 Μαρτίου 202301 Μαρτίου 202320 Φεβρουαρίου 202315 Φεβρουαρίου 202313 Φεβρουαρίου 202306 Φεβρουαρίου 202330 Ιανουαρίου 202323 Ιανουαρίου 202316 Ιανουαρίου 202302 Ιανουαρίου 202328 Δεκεμβρίου 202215 Δεκεμβρίου 202205 Δεκεμβρίου 202230 Νοεμβρίου 202221 Νοεμβρίου 202207 Νοεμβρίου 202231 Οκτωβρίου 202224 Οκτωβρίου 202217 Οκτωβρίου 202211 Οκτωβρίου 202203 Οκτωβρίου 202219 Σεπτεμβρίου 202212 Σεπτεμβρίου 202205 Σεπτεμβρίου 2022