Γιώργος Παππάς

04 Ιουλίου 202328 Ιουνίου 202319 Ιουνίου 202316 Ιουνίου 202314 Ιουνίου 202313 Ιουνίου 202312 Ιουνίου 202330 Μαΐου 202327 Μαΐου 202319 Μαΐου 202318 Μαΐου 202325 Απριλίου 202331 Μαρτίου 202327 Μαρτίου 202319 Μαρτίου 202311 Μαρτίου 202303 Μαρτίου 202325 Φεβρουαρίου 202312 Φεβρουαρίου 202308 Φεβρουαρίου 202307 Φεβρουαρίου 202303 Φεβρουαρίου 202327 Ιανουαρίου 202312 Ιανουαρίου 202310 Ιανουαρίου 202303 Ιανουαρίου 202331 Δεκεμβρίου 202219 Δεκεμβρίου 202201 Δεκεμβρίου 202222 Νοεμβρίου 202214 Νοεμβρίου 202223 Οκτωβρίου 202222 Σεπτεμβρίου 202229 Αυγούστου 2022