Η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη αποτελεί πυλώνα ενός κράτους δικαίου και καταφύγιο του πολίτη, ιδίως σε εποχές κρίσης. Για τη σωστή λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους δικαίου, είναι θεμελιώδους σημασίας να διαφυλάσσεται το κύρος της Δικαιοσύνης, ώστε αυτή να παραμένει ψηλά στη συνείδηση των πολιτών. Τα κτίρια όπου απονέμεται η δικαιοσύνη και ασκούν το λειτούργημά τους οι συλλειτουργοί της (δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι) είναι σημαντικό να εμπνέουν σεβασμό και να ενισχύουν το κύρος της.
Δυστυχώς, το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης είναι ένα κτίριο που, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της διοίκησής του, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Τοίχοι που ξεφλουδίζουν και χρειάζονται βάψιμο, τουαλέτες που δεν λειτουργούν, στενότητα χώρου που μεταφράζεται σε χρήση γραφείων ως δικαστικών αιθουσών, σε γραφεία γραμματέων όπου δεν μπορείς να ακουμπήσεις ένα φάκελο και σε χώρους αρχείων που δεν μπορούν να φιλοξενήσουν τα σχετικά για περισσότερο από έναν χρόνο, συνθέτουν την εικόνα ενός κτιρίου που δεν θα έλεγε κανείς ότι εμπνέει σεβασμό στον πολίτη που το επισκέπτεται. Βασική έλλειψη θεωρούμε την απουσία γιατρού από το Μέγαρο, όπως και την μη ύπαρξη Wi-Fi, ζητήματα για τα οποία έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία ως δικηγορικός σύλλογος.
Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στο Ειρηνοδικείο, στο οποίο τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκαν πολλές αρμοδιότητες, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα για την παραμικρή επέκταση των χώρων όπου στεγάζεται. Πιο έντονο ακόμα παρουσιάζεται το πρόβλημα στα όμορα Ειρηνοδικεία Βασιλικών και Λαγκαδά, τα οποία φιλοξενούνται σε κτίρια που σε καμία περίπτωση δεν πληρούν τις στοιχειώδεις ανάγκες ομαλής λειτουργίας τους. Ειδικά στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών τίθεται ζήτημα ασφάλειας για το κοινό λόγω της κατάστασης του κτιρίου. Σημαντικό, επίσης, πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη πρόσβασης για ΑμεΑ στα Ειρηνοδικεία Βασιλικών και Λαγκαδά.
Η μόνη εφικτή λύση για την ουσιαστική αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου είναι το παρακείμενο κτίριο του ΙΚΑ Πύλης Αξιού (πλέον ΕΦΚΑ), που θα μπορούσε, εφόσον παραχωρηθεί στις δικαστικές υπηρεσίες, να δώσει ανάσα σε όλες τις λειτουργίες του Δικαστικού Μεγάρου. Παράλληλα, με την πεζοδρόμηση της οδού Φράγκων, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια σύγχρονη πλατεία Δικαστηρίων, που θα συνδέει το υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο με το κτίριο του ΙΚΑ Πύλης Αξιού και το κτίριο των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Τέλος, τα Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης στεγάζονται από το 2003 σε ένα κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης, που στέγαζε τη Γαλλική Σχολή Αρρένων Δελασάλ, στην οδό Φράγκων 2-4. Το κτίριο αυτό φιλοξενεί τόσο το Διοικητικό Πρωτοδικείο όσο και το Διοικητικό Εφετείο και, σε αντιδιαστολή με το Δικαστικό Μέγαρο, αποτελεί το παράδειγμα κτιρίου που με την ξεχωριστή αρχιτεκτονική του εμπνέει τον σεβασμό στον πολίτη που το επισκέπτεται.