Κλειδί τα πλασματικά χρόνια

Οδηγός για την αναγνώρισή τους με ή χωρίς εξαγορά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/07/2010 07:00 |
 Κλειδί τα πλασματικά χρόνια
▅Στις γυναίκες, που επιβαρύνονται με τα περισσότερα χρόνια δουλειάς κυρίως στο Δημόσιο, δίνει ανάσα η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών (φωτογραφία αρχείου)

Δέκα κλειδιά που οδηγούν ενωρίτερα σε έξοδο από τον εργασιακό βίο με βασικό όχημα τον πλασματικό χρόνο εργασίας (έως 7 έτη) με ή χωρίς εξαγορά μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ασφαλισμένοι.
Διευκρινίζεται ότι όσα πλασματικά έτη εξαγοράζονται θα είναι για την προσαύξηση της σύνταξης και όσα δεν εξαγοράζονται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Χρήση πλασματικού χρόνου έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσοι έχουν πάνω από 12 συντάξιμα πραγματικά έτη.
1Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ με το ισχύον καθεστώς κοστίζει ποσό ίσο με το 20% του μισθού κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με το νέο καθεστώς, το κόστος θα αντιστοιχεί και πάλι στο 20% του μισθού, αλλά:

Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 έως 31/12/2014 θα γίνεται έκπτωση 30%.

Για όποιους θεμελιώνουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα γίνεται έκπτωση 50%. Σημειώνεται πως οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν από το 2011 την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας σε κάθε περίπτωση, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση και αυτό αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) και τους δημοσιογράφους.

Οι ασφαλισμένοι που θέλουν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει μόνο στο ένα Ταμείο τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί.

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συνταξιοδοτείται με σύνταξη αναπηρίας, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση του δικαιώματος απαιτεί 900 ημέρες ασφάλισης.

2Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ για ανατροφή παιδιών. Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης αρχικά είχε υπολογισθεί στο νομοσχέδιο να συγκαταλέγεται ο πλασματικός χρόνος του νόμου Πετραλιά. Με τροπολογία που ψηφίστηκε στο παρά πέντε προβλέπεται ότι ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης για τις μητέρες παρέχεται ανεξαρτήτως της ημερομηνίας γέννησης των παιδιών. Σημειώνεται ότι το κόστος αυτής της αναγνώρισης επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία και μπορεί να κάνουν χρήση και οι άνδρες. 3Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και μέχρι 300 ημέρες. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, ενώ δεν χρειάζεται εξαγορά.

4Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ και μέχρι 300 ημέρες.

5Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη.

6Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ για την απόκτηση ενός πτυχίου, καθώς και ο χρόνος σπουδών μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας σε μέσες επαγγελματικές σχολές. Καταβάλλεται για κάθε μήνα ποσό υπολογιζόμενο με 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

7Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. Συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς εξαγορά.

8Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ που προβλέπεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.

9Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣ (υπολογίζεται για τους μισθωτούς κατά μέσο όρο σε 150 ημέρες και θα είναι η ακριβότερη εξαγορά).

10ΟΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ μπορούν να αναγνωρίσουν πριν από την εγγραφή τους στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) μέχρι 5 έτη, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί εισφορές.


Τα ηλικιακά όρια και οι πληρωμές

Ο ΧΡΟΝΟΣ που θα μπορεί να συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο:

Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2013 Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2014 και μετά.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011 ενώ η πληρωμή για τις αναγνωρίσεις θα μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ (εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης) με έκπτωση 15% είτε σε διμηνιαίες δόσεις. Ειδικά για τον χρόνο φοίτησης και της ανεργίας για θεμελίωση δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης θα γίνεται με την καταβολή κάθε μήνα ποσοστού 20% για τα ταμεία κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τα επικουρικά επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Επίσης για το Δημόσιο με υπό ψήφιση (αύριο) νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση του εκάστοτε απαιτούμενου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων του Δημοσίου και επιπλέον καθορίζεται ο τρόπος αναγνώρισης και εξαγοράς τους. Ετσι, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2011 και μετά, πέραν των ήδη προβλεπόμενων χρόνων, θα είναι δυνατή η προσμέτρηση και του χρόνου σπουδών σε μέσες ανώτερες ή ανώτατες σχολές. Επίσης καθορίζεται ότι για τα πρόσωπα αυτά ο συνολικός χρόνος για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί αποδοχές, που μπορεί να αναγνωριστεί ως συντάξιμος, ανέρχεται σε επτά έτη, με κλιμάκωση του χρόνου ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

15
ΔΗΜ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
16/07/2010 08:21
Προς Νανο
Η προυπηρεσια που ειχα με διμηνα στην ΔΕΗ και λιγο γλωσσα
Νανος
15/07/2010 13:48
Εγω λεω να καταργηθουν εντελως οι συνταξεις και ογιωργακης να μας στελνει γαλοπουλα τα Χριστουγεννα και τσουρεκι το Πασχα. Εμεις τοτε θα τον αγαπαμε ακομα πιο πολυ!!! Διοτι το πηδηγμα μας προσφερει ευχαριστησην!
Καμελια
15/07/2010 11:52
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 14/7/2010 11:58
Θα σου απαντησω, αν μου πεις ποιος σε βολεψε στην ΔΕΗ, κυριε "βολεμενε".............
Ανετα
15/07/2010 11:45
Κουφαλες μονον για την παρτι σας σας νιαζει, ποτε θα παρετε συνταξη.Δεν σας νιαζει που τα παιδια σας δεν προκειται να παρουν συμταξη, εκτως και αν δεν ειναι κουφαλες σαν εσας και απαιτησουν αυτα που τους ανηκουν....
Ανδρεουδακη Λιτσα
15/07/2010 10:13
Eμαι γενημμενη Φεβρ. 1954. Ημερομηνια πρωτης πρόσληψης 1975 στον ιδιωτικο τομεα (ΙΚΑ) μεχρι σημερα 15.7.10 εχω περιπου 9.450 ενσημα και συνεχιζω να εργαζομαι.
Εχω μπει δυο φορες ταμειο ανεργειας απο ενα ετος καθε φορα.
Εχω δυο παιδια τα οποια ενηλικιωθηκαν τον 5/2005 και 10/2007.
Παρακαλω θα ηθελα να μαθω ποτε εχω δικαιωμα να βγω στην συνταξη και αν δικαιουμαι πλασματικα χρονια για τα δυο παιδια και τα δυο χρονια ταμειου ανεργειας.
Επισης αν μπορω με τα 10.000 ενσημα και σε ποια ηλικια.
Ευχαριστω
Κ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
15/07/2010 09:45
H Ελλάδα χρεοκόπησε από πλασματικά! Είτε χρόνια, είτε επιδόματα, είτε υπερωρίες, είτε αναπηρίες, είτε πτυχία σπουδών! Όλα πλασματικά, πλήν όμως, γνήσιες εφευρέσεις του βρώμικου μυαλού των φαύλων πολιτικών μας! Τελικά, όπως πάμε, θάρθει η ώρα που θα πληρωνόμαστε με πλασματικούς μισθούς και συντάξεις!
Υ.Γ. Άσχετο αλλά, 6.000 δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, είχαν πλασματικά Καγιέν! Επειδή δε, ακρίβηνε η βενζίνη και αυτά τα άτιμα καίνε πολύ, ο Λοβέρδος, έβαλε ΛΑΦΚΑ σε μάς τους πάμπλουτους μεγαλοσυνταξιούχους των 1400 plus ευρώ, ώστε να τους δώσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για να μήν παραδώσουν τις πινακίδες!
Φίλιππας Χατζηπέρης
14/07/2010 15:58
στο σημερινό άρθρο του κυρίου Γεωργάκη βλέπω κάποιες αντιφάσεις και καλό θα ήταν να μας τα ξεκαθαρίζατε. συγκεκριμένα ενώ αναφέρει ότι όσες περιπτώσεις εξαγοράζονται αυτές είναι για προσαύξηση και όχι για θελεμελίωση, πιο κάτω γράφει....΄΄.Ειδικά για τον χρόνο φοίτησης και της ανεργίας για θεμελίωση δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης θα γίνεται με την καταβολή κάθε μήνα ποσοστού 20% για τα ταμεία κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τα επικουρικά επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.΄΄ η απορία μου είναι ότι γράφει και για θεμελίωση τη στιγμή που η συγκεκριμένη εξαγορά είναι επί πληρωμή.
αν θέλετε παρακαλώ ξεκαθαρίστε μας τι τελικά ισχύει.
Αλέξης
14/07/2010 12:46
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, δεν θα έπρεπε να καταργήσουν τη διάταξη που τους έδινε τη δυνατότητα να συνταξιοδοτούνται στα 30 χρόνια υπηρεσίας και στην ηλικία των 60 ετών. Φαντάζεστε να κάνουν μάθημα στα παιδιά μας γέροι 65-άρηδες και 70-άρηδες δάσκαλοι; Παρ'' όλα αυτά η κ. Διαμαντοπούλου επιμένει στο σύνθημα για το νέο σχολείο: "Πρώτα ο μαθητής"...
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
14/07/2010 11:58
Γεννηθηκα 12.11.56.Εχω ασφαλιστειστο ΙΚΑ απο1.12.79-30.11.83 στο διαστημα αυτο δουλεψα 03.04.01 χρονια.Πηρα Ταμειο ανεργιας 40ημ (1.9.82-22.10.82) και 128ημ απο( 1.12.83-15.5.84) .Στο διαστημα αυτο ημουν και ανεργος8.5μην.Απο 12.7.84 προσεληφθη στη ΔΕΗοπου και εργαζομαι .Εχω στρατιωτικη θητεια 28 μην. Χρονο σπουδων 2 χρονια.Μετο παλιο ασφαλιστικο νομο εφευγα 1.11.2015 και 35χρον υπηρεσιας κ` 59 χρονων.Με τον νεο Νομο τι με συμφερει να κανω.
ΑΖ
14/07/2010 11:20
Τι σας φταινε οι μεταναστες; Ποσοι δεν παιρνανε και παιρνουν συνταξεις από Γερμανί, Αμερική κλπ από τους δικους μαςς Με αυτόν τον τρόπο θα μεταφέρονται πόροι εξ Ελλάδος σε όλοι την περιοχή μεχρι να εξισωθούν τα επίπεδα των μισθών σε Αλβανία, Βουλγαρια, Ρουμανία κλ΄π και έτσι να παψει η λαθρομετανάστευση και η ανεργία (ποιός θα έρχεται στην ξεφτιλισμένη χώρα μας αμα δεν έχει κίνητρο;). Τα έχουν σκεφθεί πριν απο εσάς για σας. Να προσέχατε όταν τους στελνατε κατ'' επανάληψη στη Βουλή, παρ'' όλο που ήτανε προφανές ότι σας δούλευαν και κάτι δεν πήγαινε καλά. ΑΖ
ANEST
14/07/2010 10:32
κάναμε τεραστιο σφάλμα που δεκτήκαμε τους Αλβανούς στην Ελλάδα σαν πρόσφυγγες, διότι ηταν συνεργάτες των Τούρκων το 21 και πάθαμε σαν λαός πολλά απο αυτούς! (σαν να λεμε συνεργατες των γερμανών στην κατοχή).
π.χ. ο Ιμβραήμ νίκησε τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι λόγω των Αλβανικών ταγμάτων οι οποίοι ησαν εμπειροπόλεμοι!
Να γίνει το ΕΡΤ-ΙΣΤΟΡΙΑ!
σαν κοράκια θα μας ρημάξουν και τα ταμεία!
ANEST
14/07/2010 10:27
@ΠΑΡΑΓΚΑΣ@
θα ρημάξουν τα ταμεία μας, λόγω ογκώδους πλήθους των μεταναστων!
ΜΑΝΟΣ
14/07/2010 09:55
Καλημερα δεν θελω να βγω στη συνταξη ειμαι νεος και θελω να ζησω αμαν με τη τρομοκρατια σε ποσα χρονια θα τη παρουμε τη συνταξη και μπλα μπλα ξερει κανεις αν θα ζει αυριο.Α και οι νομοι ερχονται και παρεχρονται σε καμια 10αρια χρονια θα βρεθει κανασ ΑΝΔΡΕΑΣ θα δωσει στο λαο θα φανε και οι Τσοχατζοπουλοι του και η ζωη συνεχιζεται γιαυτο ΖΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ!!!!
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
14/07/2010 09:47
Ειμαι ασφαλισμενος στον ΟΑΕΕ[ΤΑΕ] απο 1-11-1981 .Γεννηθηκα 9-1949, Το επαγγελμα ασκω απο το1976 [κανω δηλωση στην ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ] .εχω ασφαλιστικες κατηγοριες ΑΠΟ 1981-1989 Γ [8χρο]Δ 1χρ Ε3χρ Ζ11χρ ΠΟ8[ΟΑΕΕ]6χροΣΥΝ.29χρ.Εχω στρατιωτικα 30μηνες συνολον 32,5 χρ το 2010 .ΡΩΤΩ α] ποτε μπορω να συνταξιοδοτηθω και με τι συνταξη ΕΙΜΑΙ ηδη 63 ετων.βΝα εξαγορασω πλασματικο χρονο το .2011 ποσο θα κοστισει β]μπορω να χρησιμοποιησω οτι αφορα την συζυγο μου το προνομιο των δυο παιδιων μας [λοχειας κυησεως] αφου δεν τα χρειαζεται η ΙΔΙΑ για την δικη μου θεμελιωση συνταξης .Ευχαριστω.
Διαβάζει κανείς;;;;;;;.......by Παράγκας
14/07/2010 08:20
Τι θα γίνει με τις συντάξεις των μεταναστών (με λίγα χρόνια δουλειάς στην γ-Ελλάδα) από πρώην Ανατολικές χώρες, που είναι σε αναλογία ελληνικού ευρώ αντί των χωρών τους;;;;...