ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

24 Φεβρουαρίου 202019 Φεβρουαρίου 202030 Ιανουαρίου 202002 Δεκεμβρίου 201907 Νοεμβρίου 201907 Οκτωβρίου 201923 Σεπτεμβρίου 201913 Σεπτεμβρίου 201927 Ιουνίου 201923 Ιουνίου 201922 Ιουνίου 201921 Ιουνίου 201911 Ιουνίου 201930 Μαΐου 201929 Μαΐου 201903 Μαΐου 201930 Απριλίου 201909 Απριλίου 2019